صعود افتخار آفرین دکتر عزیز زاده به قله کلیمانجارو آفریقا

صعود افتخار آفرین دکتر عزیز زاده به قله کلیمانجارو آفریقا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، دکتر مریم عزیز زاده متخصص پوست و مو بیمارستان کوثر به قله کلیمانجارو آفریقا صعود کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، دکتر مریم عزیز زاده متخصص پوست و مو بیمارستان کوثر در اواسط بهمن ماه سال جاری به قله کلیمانجارو آفریقا صعود کرد.
قله کلیمانجارو (Mount Kilimanjaro)، با سه مخروط آتشفشانی کیبو، ماونزی و شیرا بلندترین کوه آفریقا است. این قله با ارتفاع نسبی ۵۸۸۵ متر پس از اورست (۸۸۴۸ متر) ،آکونکاگوا (۶۹۶۲متر) و دنالی (۶۱۴۴ متر) در رتبه ی چهارم مرتغ ترین قلل جهان بر پایه ارتفاع نسبی قرار دارد.
روابط عمومی بیمارستان کوثر، کسب افتخار این صعود موفقیت آمیز را به خانم دکتر عزیز زاده و کلیه همراهانشان تبریک و شادباش عرض می نماید.
آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری

تصاویر