عمل جراحی موفقیت آمیز فیکساسیون شکستگی گردن با روش قدامی در بیمارستان کوثر

عمل جراحی موفقیت آمیز فیکساسیون شکستگی گردن با روش قدامی در بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، در روز دوشنبه چهاردهم بهمن ماه سال جاری عمل جراحی فیکساسیون شکستگی گردن با روش قدامی در بیمارستان کوثر توسط دکتر پورعلی متخصص جراحی مغز و اعصاب با موفقیت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، در روز دوشنبه چهاردهم بهمن ماه سال جاری عمل جراحی فیکساسیون شکستگی گردن با روش قدامی در بیمارستان کوثر توسط دکتر پورعلی متخصص جراحی مغز و اعصاب با موفقیت انجام شد.

در این عمل جراحی بیمار 33 ساله ای که به دنبال سرعت بالا و واژگونی خودرو دچار آسیب گردن و شکستگی شدید مهره ششم گردنی شده بود، توسط دکتر کیهان پورعلی متخصص جراحی مغز و اعصاب با کمک تیم بیهوشی تحت عمل جراحی موفقیت آمیز خارج کردن مهره شکسته و فیکساسیون قدامی گردن قرار گرفت.

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری

تصاویر