دکتر محسن دارابیان

متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن

دانشیار

مدیر گروه قلب

 

 

دکتر رحیمه اسکندریان

متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن

دانشیار

 

دکتر سمیرا محرابی پری 

متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

استادیار

 

دکتر محمد صادق وشوشادی

متخصص قلب و عروق

استادیار

 

 

دکتر نازنین عباسی نژاد

متخصص قلب و عروق

 

 

دکتر مهشید مخیری

متخصص قلب و عروق

 

 

دکتر الهه مصیب خوزانی

متخصص قلب و عروق

 

 

دکتر سمانه کربلایی

متخصص قلب و عروق