واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSR)

 

مسئول واحد: فرحناز حقیقت 

موقعیت : طبقه 1- (زیرزمین)

معرفی واحد:

واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSR) مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان وظیفه ضد عفونی و استریل سازی ابزار و پگ های جراحی اتاق های عمل و تمام بخش های اورژانس، جراحی و داخلی مرکز را بر عهده دارد.

 

فضاها و تجهیزات مهم واحد:

فضاهای پذیرش و تحویل، شستشو و ضد عفونی تجهیزات، آماده سازی و پکینگ، و فضای استریلیزاسیون مرکزی

در حال حاضر واحد CSR با در اختیار داشتن یک دستگاه ست شور و سه دستگاه اتوکلاو کاملا فعال و پیشرفته، ازجمله فعال ترین مراکز استریل در سطح استان می باشد و نه تنها به طور شبانه روز خدمت رسانی به کلیه بخش ها و اتاق های عمل این مرکز را بر عهده دارد بلکه آمادگی و توانایی کامل جهت پشتیبانی از سایر مراکز بهداشتی و درمانی در سطح استان را نیز خواهد داشت.

مهمترین خدمات قابل ارائه در این واحد:

- همکاری و ارائه اقدامات اصولی به منظور جلوگیری از گسترش عفونتهای بیمارستانی

- نظارت بر شمارش وسایل جراحی هنگام تحویل وسایل

- شستشو و ضد عفونی ستها بعد از پایان عمل جراحی

- آشنایی و شناخت وسایل داخل ستهای اعمال جراحی

- ذخیره نمودن وسایل استریل در بیمارستان

- بسته بندی (Packing) ستها براساس لیست اتاق عمل

- چیدمان صحیح و نصب برچسب بر روی ستها

- تحویل و تحول وسایل و ستها پس از خشک شدن کامل و استریلیزاسیون از دریچه مخصوص

- آشنایی کامل با اصول ضدعفونی و بکاربردن مواد ضدعفونی کننده

- آشنایی کامل با نحوه کارکرد دستگاه اتوکلاو

- جلوگیری از ورود افراد متقرفه به CSR مرکز

- رعایت بهداشت فردی (پوشیدن دستکش، ماسک، کلاه و...)

- داشتن آگاهی از تفکیک وسایل و ستهای قابل استریل باحرارت خشک و حرارت مرطوب