نام واحد:

واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSR)

مسئول واحد:

خانم فرحناز حقیقت (کارشناس پرستاری)

معرفی واحد:

واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSR) مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان وظیفه ضد عفونی و استریل سازی ابزار و پگ های جراحی اتاق های عمل و تمام بخش های اورژانس، جراحی و داخلی مرکز را بر عهده دارد.

این واحد در طبقه منهای یک (زیرزمین) بیمارستان واقع شده است.

فضاها و تجهیزات مهم واحد:

فضاهای پذیرش و تحویل، شستشو و ضد عفونی تجهیزات، آماده سازی و پکینگ، و فضای استریلیزاسیون مرکزی

در حال حاضر واحد CSR با در اختیار داشتن یک دستگاه ست شور و سه دستگاه اتوکلاو کاملا فعال و پیشرفته، ازجمله فعال ترین مراکز استریل در سطح استان می باشد و نه تنها به طور شبانه روز خدمت رسانی به کلیه بخش ها و اتاق های عمل این مرکز را بر عهده دارد بلکه آمادگی و توانایی کامل جهت پشتیبانی از سایر مراکز بهداشتی و درمانی در سطح استان را نیز خواهد داشت.

مهمترین خدمات قابل ارائه در این واحد:

- همكاري و ارائه اقدامات اصولي به منظور جلوگيري از گسترش عفونتهاي بیمارستانی

- نظارت بر شمارش وسايل جراحي هنگام تحويل وسايل

- شستشو و ضد عفونی ستها بعد از پايان عمل جراحي

- آشنايي و شناخت وسايل داخل ستهاي اعمال جراحي

- ذخيره نمودن وسايل استريل در بيمارستان

- بسته بندي (Packing) ستها براساس ليست اتاق عمل

- چيدمان صحيح و نصب برچسب بر روي ستها

- تحويل و تحول وسايل و ستها پس از خشك شدن كامل و استريليزاسيون از دريچه مخصوص

- آشنايي كامل با اصول ضدعفوني و بكاربردن مواد ضدعفوني كننده

- آشنايي كامل با نحوه كاركرد دستگاه اتوكلاو

- جلوگيري از ورود افراد متقرفه به CSR مركز

- رعايت بهداشت فردي (پوشيدن دستكش، ماسك، كلاه و...)

- داشتن آگاهي از تفكيك وسايل و ستهاي قابل استريل باحرارت خشك و حرارت مرطوب