اسپیرومتری و تست های تنفسی

 

رئیس بخش : دکتر محمد معماریان فوق تخصص ریه 

مسئول بخش : زینب رحمانیان 

 

بخش اسپیرومتری در آبان ماه سال 1400 در کلینیک مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر شروع به کار گردید . یکی از مهم ترین کاربردهای اسپیرومتری ارزیابی تنفسی بیماران قبل از انجام جراحی است به ویژه بیماران با سن بالای 60 الی 65 ساله و بیمارانی که بیماری ریوی شناخته شده دارند .

موارد عمده نیاز به اسپیرومتری : 

بیماران نیازمند به جراحی های بزرگ ، جراحی شکم و توراکس ، افراد چاق و بیمارانی که قرار است تحت بیهوشی طولانی قرار بگیرند ، ارزیابی بیماران سیگاری و افراد با سابقه بیماریهای ریوی و آسم

تجهیزات بخش :

دستگاه بادی باکس ، دستگاه اسپیرومتری و IOS

تست هایی که در این بخش انجام می گیرد :

اسپیرومتری _ پلتیسموگرافی (Body Box)_ ارزیابی قدرت عضلات تنفسی _ اسیلومتری (IOS)_ آزمون پیاده روی طی 6 دقیقه _ارزیابی میزان NO بازدمی (FeNo) _ تست ظرفیت انتشار گاز CO