واحد اسکوپی

 

رئیس بخش : دکتر حسین نوبخت فوق تخصص گوارش

سرپرستار بخش : معصومه نظری

تلفن مستقیم : 31422397_31422396

موقعیت : طبقه 1- (زیرزمین)

     

این مرکز تنها مرکز فوق تخصصی گوارش و مرکز ERCP و EUS (آندوسونوگرافی ) در استان می باشد .از دی ماه سال 1400 تمامی پروسیجرها با حضور متخصص بیهوشی و کارشناس بیهوشی انجام می شود.  

 

امکانات و تجهیزات مهم بخش:

اکسیژن و ساکشن مرکزی- پالس اکسی متر- آندوسکوپ – کولونوسکوپ-ERCP - آندوسکوپ شور- فورسپس شور- دستگاه C-arm- دستگاه بوژی- فلورسکوپ- مانیتور و دستگاه کامپیوتر

 

فعالیتهای درمانی و تشخیصی مهم بخش:

گاستروسکوپی، کولونوسکوپی، ERCP، (پگ گذاری، اسکلروتراپی، پولیپکتومی، استنت گذاری، دیلاتاسیون مری با بالن ، آشالازی ، بوژی و ...

موارد عمده نیاز به انجام آندوسکوپی:

سوء هاضمه کارکردی- فتق هیاتال- ازوفاژیت فرسایشی - زخم پپتیک (زخم اثنی عشر- زخم معده)- بدخیمی های مری و معده- اختلالات حرکتی مری (نظیر آشالازی)- خونریزی واریسی (واریس مری و واریس معده)

 

موارد عمده نیاز به انجام کلونوسکوپی:

ضایعه پری آنال (نظیر هموروئید- فیشر- فیستول)- پولیپ ها- بیماری های التهابی روده (کولیت اولسراتیو- کرون)- بدخیمی ها

 

موارد عمده نیاز به انجام ERCP:

- CBD Stone

- بدخیمی ها (کلانژیوکارسینوما- کانسر سر پانکراس- کانسر آمپول واتر)

 

 

واحد آندوسکوپی این مرکز در شیفت صبح برای کلیه بیماران بستری و سرپائی و در شیفت عصر و شب و روزهای تعطیل فقط برای بیماران بستری و اورژانس فعال می باشد.