اولین نوزاد از مادر مشکوک به کرونا در سمنان به دنیا آمد

اولین نوزاد از مادر مشکوک به کرونا در سمنان به دنیا آمد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، اولین نوزاد از مادر مشکوک به کرونا در سمنان به دنیا آمد تا امید در دل مردم برای شکست کرونا با تکیه بر توانمندی‌های پزشکان و پرستاران و کادر درمانی زنده شود.

پویش مشارکت مردمی برای مقابله با کرونا

پویش مشارکت مردمی برای مقابله با کرونا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، پیرو درخواست های متعدد و به منظور جلب مشارکت‌های مردمی در مقابله با ویروس کرونا در این استان از عموم مردم عزیز دعوت به مشارکت در " پویش مشارکت مردمی برای مقابله با کرونا " می نماید.