اولین نوزاد از مادر مشکوک به کرونا در سمنان به دنیا آمد

اولین نوزاد از مادر مشکوک به کرونا در سمنان به دنیا آمد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، اولین نوزاد از مادر مشکوک به کرونا در سمنان به دنیا آمد تا امید در دل مردم برای شکست کرونا با تکیه بر توانمندی‌های پزشکان و پرستاران و کادر درمانی زنده شود.