.

کنترل هموپتیزیmassive(خونریزی ریوی بسیار شدید) در بیمار مبتلا به سل ریوی برای اولین بار در استان سمنان در بیمارستان کوثر سمنان؛

 📃کنترل هموپتیزیmassive(خونریزی ریوی بسیار شدید) در بیمار مبتلا به سل ریوی برای اولین بار در استان سمنان در بیمارستان کوثر سمنان

کنترل هموپتیزیmassive(خونریزی ریوی بسیار شدید) در بیمار مبتلا به سل ریوی برای اولین بار در استان سمنان در بیمارستان کوثر سمنان؛

.

 
 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر؛ روش امبولیزاسیون شریان برونکیال خط نخست درمان هموپتزی شدید و اورژانس می باشد که امروزه توسط متخصصین رادیولوژی مداخله ای در دنیا انجام می شود.
 
اندیکاسیونهای شایع شامل بیماری  سل و برونشکتازی و اسپرژیلوما می باشد.به صورت کلی میزان موفقیت این روش در قطع کلینیکال هموپتزی حدود ۷۰تا۹۹ درصد می باشد.
 
در واحد آنژیوگرافی بیمارستان کوثر سمنان برای اولین بار در استان جهت بیماری، که با هموپتیزی massive (خونریزی ریوی بسیار شدید) ناشی از ابتلا به بیماری سل مراجعه کرده بود، با استفاده از روش فوق کنترل خونریزی از شریانهای برونکیال با استفاده از ماده آمبولیزان PVA توسط آقای دکتر آزادبر فوق تخصص رادیولوژی مداخله ای به صورت موفقیت آمیز انجام شد و در پیگیری انجام شده هموپتزی massive (خونریزی ریوی بسیار شدید) بیمار کنترل گردید.
 
 21 فرورودین ماه 1400
 
روابط عمومی بیمارستان کوثر
آقای علی علی عسگر
تهیه کننده:

آقای علی علی عسگر

تصاویر

📃کنترل هموپتیزیmassive(خونریزی ریوی بسیار شدید) در بیمار مبتلا به سل ریوی برای اولین بار در استان سمنان در بیمارستان کوثر سمنان 📃کنترل هموپتیزیmassive(خونریزی ریوی بسیار شدید) در بیمار مبتلا به سل ریوی برای اولین بار در استان سمنان در بیمارستان کوثر سمنان 📃کنترل هموپتیزیmassive(خونریزی ریوی بسیار شدید) در بیمار مبتلا به سل ریوی برای اولین بار در استان سمنان در بیمارستان کوثر سمنان 📃کنترل هموپتیزیmassive(خونریزی ریوی بسیار شدید) در بیمار مبتلا به سل ریوی برای اولین بار در استان سمنان در بیمارستان کوثر سمنان 📃کنترل هموپتیزیmassive(خونریزی ریوی بسیار شدید) در بیمار مبتلا به سل ریوی برای اولین بار در استان سمنان در بیمارستان کوثر سمنان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *