بخش اعصاب و روان 

 

رئیس بخش : دکتر بهناز بهنام متخصص روانپزشکی

سرپرستار بخش : الهه زمانی پور

تلفن مستقیم : 31422535 - 31422522

موقعیت : طبقه همکف ساختمان ضلع شرقی بیمارستان 

 

بیماریهای شایع دربخش:

اسکیزوفرنی (روان گسیختگی ) _افسردگی _ اختلال دوقطبی _ اختلالات شخصیت _ اعتیاد _ اختلالات اضطرابی 

تجهیزات پزشکی اختصاصی بخش اعصاب و روان :

دستگاه الکتروشوک مغزی (ECT)= درمان با تشنج برقی یا شوک درمانی 

عبور دادن یک جریان الکتریکی محرک 70 تا 150 ولتی از مغز بیمار به مدت یک دهم ثانیه تا یک ثانیه برای تولید یک صرع بزرگ می باشد . میزان ولتاژ و مدت آن در مورد بیماران مختلف یکسان نیست . آستانه تحریک پذیری در اشخاص مختلف متفاوت است .

مزایا : تاثیر شوک درمانی در دوره حاد مانیا برابر با لیتیم و حتی بیشتر از آن است .همچنین در اسکیزوفرنی و اختلال افسردگی اساسی و پسیکوز دوره ای و اختلال وسواس جبری موثر است .

عوارض : اثرات جانبی شوک درمانی بصورت گیجی و دلیریوم می باشد . سردرد و اختلال حافظه بیشترین عارضه ای است که بیمارانی که شوک گرفته اند ،اظهار می کنند . همچنین تهوع و استفراغ و آسپیراسیون ناشی از استفراغ نیز ممکن است وجود داشته باشد .

این بخش دارای 17 تخت می باشد که در دوقسمت مجزای مردان و زنان جهت بستری بیماران اعصاب و روان استفاده می گردد.