اعضاء شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

در حال حاضر اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه، عضو اصلی شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر می باشند:

-         معاون پژوهشی دانشگاه:  دکتر پرویز کوخایی و یا نماینده ایشان: دکتر فاطمه احسانی مدیر توسعه پژوهشی و هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه، دکترای فیزیوتراپی  

-         معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان: دکتر محمد امیر سرابی

-         سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان:   دکتر محمد امیر سرابی

-         یک نفر از اعضای هیات علمی اپیدمیولوژیست یا آمار حیاتی : دکتر مجید میر محمدخانی- اپیدمیولوژیست 

-         یک نفر از اعضای هیات علمی هرگروه آموزشی تخصصی یا فوق تخصصی پزشکی موجود در بیمارستان به انتخاب اعضای هیات علمی آن گروه:  دکتر فرهاد ملک: فوق تخصص ریه

دکتر علی گوهری:  متخصص بیماری های عفونی

 دکتر قدس: فوق تخصص جراحی قلب باز

  دکتر آرش اردستانی زاده: متخصص ارولوژی و فلوشیپ اندویورولوژی از گروه جراحی

 دکتر ابوالفضل عبدا... پور: متخصص بیهوشی

دکتر محمد رضا مونسان: مدیر گروه طب اورژانس 

دکتر بابک حسین زاده: مدیر گروه بیهوشی

 

ليست اعضاي شوراي پژوهشي در  بيمارستان

رديف

نام  نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

تخصص

1

دکتر محمد امیر  سرابی

دکترای تخصصی

هماتولوژی

2

دکتر مجید میر محمد خانی

PhD

اپیدمیولوژیست

       

3

دکتر کامران قدس

دکترای فوق تخصص

جراحی قلب  وعروق

4

دکتر فرهاد ملک

دکترای فوق تخصص

ریه

5

دکترآرش اردستانی زاده

دکترا ی تخصصی (فلوشیپ)

اندویورولوژی

6

دکتر علی گوهری

دکترا ی تخصصی

بیماریهای عفونی

7

دکتر ابوالفضل عبدا... پور

دکترا ی تخصصی

بیهوشی

       

8

دکتر محمد رضا مونسان

دکترا ی تخصصی

طب اورژانس

9

دکتر بابک حسین زاده

دکترای تخصصی

بیهوشی

10

دکتر مجتبی سلطانی کرمانشاهی

دکترا ی تخصصی

اپیدمیولوژیست - آمار زیستی

11

دکتر الهه جندقی

دکترا ی تخصصی

بیماریهای داخلی

-

     

-

 

 

 

12

دکتر رسول بهارلو

دکترا ی تخصصی

استاد یار گروه ایمونولوژی

13

دکتر فاطمه احسانی

دکترا ی تخصصی

فیزیوتراپی

14

دکتر مجید فروتن

دکترا ی تخصصی

فوق تخصص غدد

15

دکتر امیر مولایی

دکترا ی تخصصی

جراح پلاستیک

16

دکتر ملیحه یارمحمدی

دکترا ی تخصصی

نفرولوژی

17

دکتر ثریا دوستمحمدیان

دکترا ی تخصصی

فوق تخصص غدد

18

دکتر محمد معماریان

دکترا ی تخصصی

فوق تخصص ریه