اعضای تیم های شناسایی و تایید کننده و مراقبت کننده در واحد شناسایی و  فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در شش بیمارستان تابعه                      

 • مسئول واحد: دکتر محمد فروزش فرد

         فوق تخصص بیهوشی قلب

 • مسئول تیم کوردیناتوری: مریم همتی

         ارشد روانشناسی بالینی

 

 •    کارشناس شناسایی تلفنی و ثبت سامانه ملی: مریم همتی

      

 • پزشک تایید کننده پزشکی قانونی: دکتر هانیه صبوری شکفته

         متخصص بیماریهای داخلی                                                                                                           

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمارستان

کوثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشکان

تایید کننده

مرگ مغزی

 • دکتر محمد معماریان( فوق تخصص ریه)
 • دکتر علی گوهری(متخصص بیماریهای عفونی
 • دکتر فرهاد ملک(فوق تخصص ریه)
 • دکتر افشین سمایی( متخصص مغز و اعصاب)
 • دکتر نازیلا ملکیان ( متخصص مغز و اعصاب)
 • دکتر پروانه ممقانی راد ( متخصص مغز و اعصاب)
 • دکتر شروین متین روحانی ( جراح مغز و اعصاب)
 • دکتر کیهان پورعلی( جراح مغز و اعصاب)
 • دکتر احسان حسین زاده( جراح مغز و اعصاب)
 • دکتر محمد فروزش فرد ( فوق تخصص بیهوشی قلب)
 • دکتر علی اکبر همتی( متخصص بیهوشی)

 

 

بازرس

 

 

               

 

  مژگان افتخار پور

 

 

 

 

 

رابطین

 

منصوره ترحمی

فریبا قاسم زاده

فریده ورامینیان

رضا ریاضی بیدختی

مهری امیدیان

سعیده بیان

فاطمه اویسی

مهدی مهدویان

مهرداد زحمتکش

محمد تقی شاهچراغ

مرضیه گل هاشم

 

 

 

 

تیم

کوردیناتورهای

مراقبت کننده

 

حسین نظری

سمیه صفایی

مریم حدادی

مرتضی کلاهی

علیرضا مومن آبادی

محترم رئیسیان

زینب طحان

سکینه موسوی

فاطمه خیر خواهان

نسرین چهارپاشلو

طاهره باستانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمارستان

امیر المومنین

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پزشکان

تایید کننده

مرگ مغزی

 • دکتر علی گوهری(متخصص بیماریهای عفونی
 •  
 • دکترسیدمحمدحسینی
 • فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
 •  
 • دکتر شروین متین روحانی ( جراح مغز و اعصاب)
 • دکتر کیهان پورعلی( جراح مغز و اعصاب)
 • دکتر احسان حسین زاده( جراح مغز و اعصاب)
 • دکتر محمد فروزش فرد ( فوق تخصص بیهوشی قلب)
 • دکتر بابک حسین زاده( متخصص بیهوشی)
 • دکتر ابوالفضل عبداله پور
 • ( متخصص بیهوشی)
 • دکتر علی اکبر همتی( متخصص بیهوشی)

 

 

بازرس

           

              خدیجه لقایی

 

رابطین

 

طاهره جمشیدی

فریبا نوروزی فر

مریم امیری

 

 

تیم

کوردیناتورهای

مراقبت کننده

 

الهه طاهریان

پرستاران بخش ویژه

 

 

 

 

 

 

بیمارستان

شفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پزشکان

تایید کننده

مرگ مغزی

 • دکتر علی گوهری(متخصص بیماریهای عفونی
 •  
 • دکتر افشین سمایی( متخصص مغز و اعصاب)
 •  
 • دکتر شروین متین روحانی ( جراح مغز و اعصاب)
 • دکتر کیهان پورعلی( جراح مغز و اعصاب)
 • دکتر احسان حسین زاده( جراح مغز و اعصاب)
 • دکتر محمد فروزش فرد ( فوق تخصص بیهوشی قلب)
 • دکتر بابک حسین زاده( متخصص بیهوشی)
 • دکتر ابوالفضل عبداله پور
 • ( متخصص بیهوشی)
 • دکتر علی اکبر همتی( متخصص بیهوشی)

 

 

بازرس

           

          فریده سالار

 

رابطین

           

           جمیله نورانی

           بهاره پاک نژاد

 

 

تیم

کوردیناتورهای

مراقبت کننده

     

       زهرا کریمی

       پرستاران بخش ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمارستان

15 خرداد مهدیشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشکان

تایید کننده

مرگ مغزی

 • دکتر علی گوهری(متخصص بیماریهای عفونی
 •  دکتر محمد فروزش فرد
 • فوق تخصص بیهوشی قلب
 • دکتر عباس ذوالفقاری( متخصص بیماریهای داخلی
 • دکتر علی اکبر همتی( متخصص بیهوشی)
 • دکتر حمید عبدوس( متخصص بیماریهای داخلی)

 

بازرس

       

مصطفی شاهجویی

 

 

رابطین

 

مهدی بیطرف

      شهربانو قلعه بانی

مهوش یزدانی

 

تیم

کوردیناتورهای

مراقبت کننده

 

فاطمه معینی

پرستاران بخش ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان

ولایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشکان

تایید کننده

مرگ مغزی

 • دکتر حسین مسگرپور( متخصص بیماریهای داخلی)
 •  
 • دکتر ابوالفضل فتاح ( متخصص بیماریهای داخلی
 • دکترسمانه سادات مسجدی( متخصص مغز و اعصاب)
 •  

 

بازرس

 

اعظم کاوه

 

رابطین

 

جواد صفار

طاهره مزینانی

 

 

تیم

کوردیناتورهای

مراقبت کننده

 

معصومه طاهرانپور

پرستاران بخش ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمارستان

معتمدی

 

 

 

 

 

 

 

   

پزشکان

تایید کننده

مرگ مغزی

 • دکتر سیاوش شیخ قمی( جراح مغز و اعصاب)
 •  
 • دکترمجیدعلیزاده ( متخصص بیهوشی)
 • دکترمحمد عباسی( متخصص بیهوشی)
 • دکتر مهیسا مخناری( متخصص مغز و اعصاب)

 

بازرس

 

زهرا کمالی

 

رابطین

 

فاطمه دادگر

احمدرضا احمدی

 

 

تیم

کوردیناتورهای مراقبت کننده

 

افسانه شاه حسینی

پرستاران بخش ویژه

 

 

 

اعضای واحد