مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر دارای سالن آمفی تئاتر دانش با امکانات صوتی و تصویری مناسب می باشد که کلاس های آموزشی ،ژورنال کلاب ،توموربرد ،کنفرانس های آموزشی ، مورنینگ و ... جهت آموزش دانشجویان در آن برگزار می گردد.

ظرفیت سالن : 150 نفر

موقعیت : طبقه سوم

 

 

  

 

ساختمان آموزش که در محوطه غربی بیمارستان واقع شده است دارای 5 کلاس و امکانات کامل آموزشی می باشد .

 

 

 

کلینیک /درمانگاه آموزشی توسط اساتید هیات علمی طبق برنامه زمان بندی شده برای آموزش دانشجویان ، در زمان معاینه و درمان بیماران برقرار می باشد .