بخش اورژانس 

 

رئیس بخش : دکتر مونسان متخصص طب اورژانس

سرپرستاربخش : الهام رحمانیان

تلفن مستقیم :31422047- 31422048-31422041-31422042

موقعیت : طبقه همکف (ضلع غربی بیمارستان)

 

بخش اورژانس بیمارستان کوثر از دو بخش اورژانس داخلی و جراحی تشکیل شده است که هر قسمت دارای 18 تخت می باشد.

ارجاع های معمول به بخش اورژانس :

بیماران در حوادث رانندگی (تصادفی) _ بیماران ترومایی (هرگونه ضربه به بدن) _ شکستگی _ درد شکم ومعده _ درد کلیه (کولیک) _ تمامی بیماران با کد 724 (سکته مغزی)و کد247(سکته قلبی)_ دیابت _فشارخون _تشنج_ ورم حاد ریوی _بیماران اعزامی با کد350 (اورژانس هوایی)_ التهابات معده و روده (گاستروانتریت)و .... در این بخش پذیرش و درصورت نیاز در بخشها بستری می شوند.

اتاق ها و فضاهای جنبی مهم :

اتاق تروما و پانسمان _ اتاق احیاء_ اتاق عمل سرپائی مجهز به تجهیزات اتاق عمل