بخش های ویژه بیمارستان:

بخش های ویژه بیمارستان کوثر سمنان شامل بخش ویژه جراحی ICU- بخش ویژه داخلی ICU- بخش ویژه داخلی قلب CCU و بخش ویژه جراحی قلب ICU-O.H می باشند.

با کلیک روی نام هر بخش اطلاعات کاملی از آن بخش نمایش داده خواهد شد.