برنامه راهبردی مرکز توسعه تحقيقات بالينی

 

      رسالت :

مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی کوثر سمنان در راستای توسعه پژوهش های بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت ها وارتقاء کمی وکیفی مقالات پژوهشی با هدف گسترش مرز های دانش و ارتقاء سلامت جامعه ، درصدد افزایش توانمندی های پژوهشی، تشویق و ترغیب و جلب مشارکت اعضای هیئت علمی، دستیاران ودانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی و پرسنل مرکز به انجام پژوهش های بالینی از طریق حمایت مالی و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی ، برگزاری کارگاه ها و برنامه های آموزشی مرتبط با پژوهش و تامین و ارائه مشاوره های پژوهشی لازم می باشد.

      چشم انداز:

مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی ، درمانی وپژوهشی کوثر سمنان با چشم انداز ایجاد بهترین واحد توسعه تحقیقات بالینی در انجام پژوهش های بالینی و ارائه برترین مقالات  علمی و نوآوری های کاربردی در حوزه های بالینی در کشور با هدف ارتقاء سلامت جامعه و رسیدن به استقلال داخلی در علوم بالینی و خود اتکایی دراین زمینه می باشد .

      ذینفعان :

1-  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي، کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و کلیه مراکز  دانشگاهی وتحقیقاتی دولتی، خصوصی  و شرکت های داروسازی و...

2- اعضای هیات علمی، اساتید، دستیاران و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی و پرسنل مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی کوثر سمنان و نیز کلیه اساتید و اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه های کشور و نیز کلیه محققینی که علاقه مند به انجام تحقیقات بالینی با همکاری این مرکز باشند.

3- بیماران و کلیه اقشار جامعه که از نتایج پژوهش های انجام شده بهره مند می شوند.