ثبت اختراع

 

اختراع آقای صالح شهیدی پرستار مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان ثبت گردید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛

در گفتگویی که با آقای شهیدی انجام شد، وی در توضیح اختراع ثبت شده با اشاره به معایب و مشکلات موجود در هنگام استفاده از دستگاه ثبت نوار قلب (الکتروکاردیوگرام) بیان نمود که در شیوه مورد استفاده فعلی، سیم های لید سینه ای هنگام استفاده به هم گره خورده و یا هنگام ثبت نوار از روی سینه بیمار جدا می شوند، همچنین لازم است محل نصب لیدها علامت گذاری شده و فرد استفاده کننده می باید که از رنگ ها و شماره های آن مطلع باشد و در صورت مخدوش بودن شماره و یا رنگ امکان اشتباه در شناسایی لید وجود دارد. همچنین در صورت افتادن و یا گم شدن هر پوار از آن لید نمی توان نوار گرفت. بعلاوه در روش فعلی لازم است که فرد سرعت عمل بالایی برای گذاشتن و برداشتن لیدها داشته باشد و احتمال ایجاد کبودی ماندگار و آلودگی به ژل و آب برای بسیاری از بیماران ناخوشایند است.

اما با استفاده از دستگاه ابداعی تحت عنوان نوار نگهدارنده لیدهای سینه ای  (CLS) علاوه بر حذف مشکلات ذکر شده بالا، این امکان وجود دارد که از دو جهت گذاشته شود. می توان تیغه های CLS را با کمی برگرداندن بدن بیمار زیر بدن قرار داد، طوری که خط شاخص رو به بالا، دقیقاً روی استرنوم قرار گیرد و در صورت وجود ترومای کمر می توان تیغه ها را رو به بیرون چرخاند و آنها را در زیر دست قرار داد بدون اینکه کمر فرد تکان بخورد.

از دیگر مزیت های این دستگاه می توان به این موضوع اشاره نمود که مانند نوعی پوشش به روی بدن فرد قرار گرفته و در دفعات متعدد از یک محل می توان لید گرفت، نیازی به استفاده از ژل و آب نیست. نیازی به دانستن محل صحیح لیدها نبوده و همچنین نیازی به نگه داشتن لیدها با دست نیست. بعلاوه بدلیل اینکه از پوار و مکش استفاده نمی شود بنابر این کبودی وجود ندارد.

وی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل نبود حمایت مالی امکان تولید این دستگاه در سطح انبوه وجود ندارد، از مسئولین خواست که با ارائه حمایت های لازم شرایط به گونه ای فراهم گردد که چنین اختراعات و ابداعاتی مورد بهره برداری وسیع قرار گیرد.

پرستار مخترع بیمارستان کوثر سمنان همچنین پیشنهاد نمود که با ایجاد پارک علم و فناوری پزشکی و ایجاد یک تیم کاری و اتاق فکر شرایطی برای بکارگیری ایده ها و ابتکارات کارکنان و دانشجویان علوم پزشکی فراهم شود.

گفتنی است:  دستگاه CLS با شماره ثبت 83154 در تاریخ 93/4/2 ثبت اختراع شده است.