اهدای عضو مسیر شگفتی از گذشت و هدیه دادن را معنا می بخشد. فرهنگ اهدای عضو فرهنگی ارزشمند و نشان حقیقی انسان دوستی است. فرشتگان ماندگار همچون جوانه ای در کالبد و جان بیماران دریافت کننده ی عضو روییده اند تا همیشه یاد و نامشان زنده بماند. زندگی بهشت است برای آنانی که عاشقانه می بخشند. و بی پروا گذشت می کنند. بی آنکه چشمداشتی جز شنیدن تپش قلب عزیزشان در سینه دیگری داشته باشند.

گرامی باد یاد و خاطره در گذشتگانی که سفرشان به سرای ابدی امتداد نیکوکاری بود. 

 

جانبخش امید دروکی

جانبخش ماشاله قریب پناه

جانبخش منصور مردانی

 

 

جانبخش

حمید رضا ایللو

جانبخش

مهدی نیشابوری

جانبخش

شهربانو رامه

جانبخش

رحمان میرزایی

جانبخش

علی اصغر دربندی

جانبخش معصومه قاضی

جانبخش حسین رسولی

 

 جانبخش الناز عامریان

جانبخش عرفان ملکی

 

جانبخش محمد تقی عباسیان

 

جانبخش

حسین سلمانی حقیقی

جانبخش

معصومه علیان نژادی

جانبخش

ابوالفضل قهرمانی

جانبخش

فاطمه صرفی

 

   جانبخش

  علیرضا محسنی

جانبخش

امراله کتی

جانبخش

بهزاد طاهری

جانبخش

قربانعلی عبدوس

 

جانبخش

مرضیه اصفهانیان

 

 جانبخش

محمد مهدی زمانی

  جانبخش

جمشید گیلوری

 

  جانبخش

فاطمه حسین پور

 جانبخش

رقیه اعرابی

جانبخش

رحیم کاظم زاده

جانبخش

معین اسماعیلی

  جانبخش

مجید عروجی

جانبخش

داوود دلسان

  جانبخش

مهدی بلوچی

  جانبخش

غلامرضا محمودی تنها

جانبخش

محمد جواد احمدی

  جانبخش

نگار شیرازی رومنانی

  جانبخش

طیبه بخشی زاده

جانبخش

ناهید ابراهیمی فر

  جانبخش

مسعود امیدی

جانبخش

سید علی هاشمی

 جانبخش

سید عباس حسینی تبار

 جانبخش

سید یداله بهرامی

  جانبخش

احمد اسلام پناه

  جانبخش

مهناز اسماعیل زاده اردغان

  جانبخش

امید بهمن

 

  جانبخش

حمیدرضا فردین منش

  جانبخش

محمد رسولی

  جانبخش

محمود صندوقدار

  جانبخش

علیرضا احمدی

  جانبخش

علی اکبر ناصریان

  جانبخش

غنچه گل روانبخش

  جانبخش

نرگس بابویه دارابی

  جانبخش

زهرا غزالی

  جانبخش

معصومه حسینی پور

  جانبخش

قاسم یوسفی

  جانبخش

محمد ناصر بلالی

  جانبخش

دانیال عرب

  جانبخش

صابر پرنیان

  جانبخش

اصغر رمضان صفدری

  جانبخش

سعید جوادیان

  جانبخش

سید یداله کاردان

  جانبخش

علی اکبر قربانیان

  جانبخش

زهرا آغوشانی

  جانبخش

محمد سینا سنایی نژاد

  جانبخش

میلاد ذبیحی

  جانبخش

مصطفی عباسی

 

  جانبخش

میلاد شبستانی

  جانبخش

مصطفی عطایی

  جانبخش

جهانگیر جوادیان

  جانبخش

امیر رحیمیان

  جانبخش

سید زمان میرزایی

 

 

  جانبخش

ابوالفضل اسلامی

 

 

  جانبخش

هانیه علی برز

  جانبخش

خدیجه امیری

  جانبخش

پرویز بزی

  جانبخش

هلیا رجب زاده

  جانبخش

 رضا شهپری  

 

  جانبخش

جواد دولت آبادی

 

  جانبخش

ناصر رسولی امویی

 

  جانبخش

خدیجه کمر روستا

  جانبخش

رضا کمالی

  جانبخش

علی بحرینی

  جانبخش

بهزاد ابراهیمی

  جانبخش

قاسم کرمی

  جانبخش

فاطمه رئیسی

  جانبخش

صدیقه پور حسینی

  جانبخش

مرتضی علیان نژادی

  جانبخش

پیمان اقبالی 

  جانبخش

الهام عندلیب

 بخشنده عضو

مرضیه صالحی

جانبخشان