هشتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هشتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 2/2/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر محمد رضا مونسان، و مریم همتی  در محل ساختمان آموزش  بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نوید علمی صدر به شماره  435_1 پایان نامه اینترنی الناز صابر، با عنوان " مقایسه اثر قطره بتاکسولول 0.5% و بریمونیدین 0.2% در پیشگیری از افزایش فشار داخل چشمی به دنبال کپسولوتومی  خلفی  با لیزر Nd:YAG "
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نیلوفر صفایی  به شماره  12_369 پایان نامه اینترنی محمد امینی، با عنوان " مقایسه شیوع اختلال اضطراب منتشر در پرستاران کار شیفتی و روزکار بیمارستان‌های آموزشی شهر سمنان در سال 1398" در هشتاد نهمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  2/2/99   بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

نود و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 9/2/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمد رضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده،دکتر الهه جندقی/ مریم همتی در محل ساختمان آموزش  بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر الهه جندقی به شماره  407_2 پایان نامه رزیدنتی قباد رحیمی برنجستانکی،  با عنوان "  بررسی سطح سرمی Anti TPO  در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با گروه کنترل و ارتباط آن با فاکتور های آزمایشگاهی و بالینی پیش آگهی دهنده "
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر رضا دبیری  به شماره  6_282 پایان نامه دستیاری  دکتر طاهره لکزایی،  با عنوان  "بررسی ارتباط نسبت تعداد پلاکت به قطر ورید پورت با وجود واریس مری در بیماران سیروزی " در نود و یکمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  9/2/99   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

نود و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 23/2/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمد رضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر  الهه جندقی و  مریم همتی در محل ساختمان آموزش  بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر بهادر باقری به شماره  296_7 پایان نامه اینترنی فاطمه فیضی،  با عنوان "  مقایسه اثرات  دکسمدتومیدین و پروپوفول بر سطح سرمی S100B  و NSE در بیماران تروماتیک مغزی :یک کار آزمایی بالینی تصادفی شده در بیماران بیمارستان کوثر در سال  1399"
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محمد امیر سرابی  به شماره  3_502 پایان نامه دستیاری  دکتر شاهرخ مقصودلو،  با عنوان  " بررسی ارتباط RDW با پیش آگهی در مبتلایان به سرطان پستان "
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محبوبه دربان  به شماره  9_290 پایان نامه دستیاری  محمد بهرامی کوتنایی ،  با عنوان  " مقایسه ی وضعیت پرون و سوپاین  بر میزان اکسژیانسیون بیماران مبتلا به کوید- 19 با هیپوکسمی حاد تحت درمان با ماسک رزرو بگ: یک کار آزمایی بالینی تصادفی شده در بیمارستان کوثر سمنان " در نود و دومین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  23/2/99   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

 

نود و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 6/3/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر آرش اردستانی  زاده، دکتر الهه جندقی/  مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر مجید فروتن  به شماره  325_15 پایان نامه اینترنی سعید قاسمی،  با عنوان "  ارزیابی نتایج  آسپیراسیون سوزنی تیروئید (FNA)  بر حسب نتایج سونوگرافی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی کوثر سمنان بین سالهای 1398-1393"
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر مجید فروتن  به شماره  21_325 پایان نامه اینترنی  امید صادقی اورنگی،  با عنوان " سواد سلامت و ارتباط آن با تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مبتلا یه دیابت نوع دو در سمنان " در نود و سومین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  6/3/99  بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

نود و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 20/3/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمد رضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر الهه جندقی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نیلوفر صفایی  به شماره  369_9 پایان نامه اینترنی فاطمه انصافی،  با عنوان "  بررسی رضایت زناشویی در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکزدرمانی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال  ۹۸
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محبوبه دربان  به شماره  10_290 پایان نامه رزیدنتی  صبا صافدل،  با عنوان " مطالعه اثر بخشی داروی رسیژن  بر فاکتورهای التهابی و یافته های CT-Scan بیماران مبتلا به covid- 19 در بیمارستان کوثر سمنان: یک کار آزمایی بالینی تصادفی "
 • طرح تحقیقاتی   به شماره3_ 503 ،  با عنوان " بررسی اثر درمانی عصاره رز دمشقی یا گلاب در بیماران مبتلا به COVID-19 مراجعه کننده به بیمارستان کوثر : یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده" در نود و چهارمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  20/3/99   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

نود و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 3/4/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمد رضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر الهه جندقی، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 •  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نیلوفر صفایی  به شماره  369_3پایان نامه اینترنی سید هادی زینعلی،  با عنوان "  ارزیابی اختلالات روانپزشکی در بیماران جدید مبتلا به سرطان شهر سمنان "
 • و  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر رضا دبیری  به شماره 282_7 پایان نامه رزیدنتی دکتر عباس کشاورز،  با عنوان " اثر پروبیوتیک بر ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری، یک کارآزمایی بالینی کورسازی شده " در نود و پنجمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  3/4/99   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

نود و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 3/4/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمد رضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر الهه جندقی، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نیلوفر صفایی  به شماره  369_14پایان نامه اینترنی زهرا فریدونی، با عنوان " بررسی ارتباط اضطراب در بیماران آسمی با شدت و سطح کنترل بیماری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان "
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر رضا دبیری  به شماره 282_8 پایان نامه رزیدنتی دکتر سعیده سادات موسوی زاده جزایری،  با عنوان " اثر پروبیوتیک بر عوارض ناشی از درمان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری، یک کارآزمایی بالینی کورسازی شده " در نود و ششمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  10/4/99   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

نود و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 24/4/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • طرح  های تحقیقاتی مجری: دکتر محمد رضا ملکی ورکی  به شماره  514_1 و 514_2،  با عنوان بررسی میزان سطح سرمی ویتامین د در بیماران مبتلا به covid19، و بررسی ارتباط با پیش آکهی بیماری در بیماران کووید 19مراجعه کننده به اورژانسهای بیمارستانهای رازی و امام و گلستان اهواز "
 •   پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر بهناز بهنام  به شماره 47_7 پایان نامه اینترنی یاسمن اله قلی،  با عنوان " بررسي اپيدميولوژیک اقدام کنندگان به خودکشي مراجعه کننده به بيمارستان کوثر شهر سمنان در سال هاي  1394تا1397 " در نود و هفتمین جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  24/4/99   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

نود و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 7/5/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر مجید فروتن  به شماره  325_24 پایان نامه رزیدنتی دکتر محبوبه نعمت نژاد  با عنوان بررسی اثر زنجبیل بر ایندکس مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع2، یک کارآزمایی بالینی تصادفی " 
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر ستاره سلطانی  به شماره 16_7 پایان نامه اینترنی رامتین دبستانی،  با عنوان " بررسی میزان عود فیشر آنال مزمن به دنبال تزریق بوتاکس و عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر شهر سمنان، 1395 الی 1398" در نود و هشتمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  7/5/99   بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

نود و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 14/5/99  در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر ملیحه یارمحمدی، دکتر الهه جندقی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر محمد امیر سرابی  به شماره  502_2 پایان نامه رزیدنتی دکتر پیمان خسروی پور  با عنوان مقایسه تاثیر پگفیلگراستیم با فیلگراستیم بر میزان نوتروفیل بیماران مبتلا به سرطان  تحت شیمی ­درمانی، یک کارآزمایی بالینی تصادفی " 
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محمد امیر سرابی  به شماره 502_4 پایان نامه رزیدنتی دکتر سید علی مدنی لمراسکی،  با عنوان " بررسی اثر محافظتی قرص زردچوبه بر سمیت کلیوی مربوط به سیس پلاتین در مبتلایان به سرطان " در نود و نهمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  14/5/99   بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

صدمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صدمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 28/5/99 در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر بهناز بهنام  به شماره  47_6 پایان نامه اینترنی فاطمه نوری فرد  با عنوان" بررسی سطح ویتامین دی افراد مبتلا به دمانس ساکن آسایش گاه های شهر سمنان و مقایسه­ ی آن با افراد سالم؛ 99-1398"
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر کامران قدس  به شماره 116_7 پایان نامه اینترنی فاطمه معینی پور، با عنوان " بررسي آريتمي هاي قلبي بعد از عمل برداشت آنوريسم بطن چپ در بیمارستان امام رضای  مشهد و کوثر سمنان1395-1398" در صدمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  28/5/99   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

صد و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 11/6/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر محمد رضا مونسان، مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر کامران قدس  به شماره  116_9 پایان نامه اینترنی مریم فلاحی  با عنوان" بررسی کیفیت زندگی بیماران پس از عمل جراحی CABG در بیمارستان کوثر استان سمنان در سال 1398 -99
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر ملیحه یارمحمدی  به شماره 331_19 پایان نامه رزیدنتی  محمد اصغرنیا، با عنوان "بررسی ارتباط بین الکترولیت­های خون با مرگ و میر در بیماران مبتلا به کرونا در زمان همه گیری " در صدو یکمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  11/6/99   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

 

صد و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 18/6/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر محمدرضا مونسان، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر محمدرضا مونسان  به شماره  375_2  پایان نامه رزیدنتی محفوظه سادات خاتمی  با عنوان" مقایسه اثر درمانی کتامین انفوزیون با فنتانیل وریدی در کاهش درد بیماران مراجعه کننده با رنال کولیک به اورژانس بیمارستان کوثر سمنان"
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر بابک حسین زاده  به شماره 107_17 پایان نامه اینترنی رویا وفایی،  با عنوان " بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل مراقبت های بهداشتی خط مقدم مبارزه با کووید 19 در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 1399"  در صد و دومین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  18/6/99   بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

صد و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 25/6/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی،  دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر امیر مولایی، مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر امیر مولایی  به شماره  225_9  پایان نامه اینترنی محمد نوزارع  با عنوان" بررسی  کلیه اقدامات جراحی انجام شده برای بیماران مبتلا به COVID-19 در بیمارستان کوثر سمنان "
 • و  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر امیر مولایی  به شماره 225_6 پایان نامه اینترنی مهرآرا همتی،  با عنوان " بررسی فراوانی پاسخ به درمان با بوتولینوم توکسین نوع A در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی مقاوم  به  درمان طبی در  کلینیک جراحی پلاستیک  ( 95_99)" در صد و سومین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  25/6/99 بررسی و به شرط اصلاحات به تصویب رسید.

 

صد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

 

صد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 8/7/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر امیر مولایی  به شماره  225_5  پایان نامه اینترنی مهدیه انصاری نیا  با عنوان" بررسی فراوانی عوارض تزریقات بوتاکس در پیشانی و دورچشم درکلینیک جراحی پلاستیک از سال 1395 الی 1399 "
 • و  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر رامین طاهری  به شماره 29_27 پایان نامه اینترنی حامد نیک پوریان،  با عنوان " بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و شدت آکنه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه آموزشی پوست شهرستان سمنان " در صد و چهارمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  8/7/99   بررسی و به شرط انجام  اصلاحات به تصویب رسید.


صد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 15/7/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی،  دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر محمدرضا مونسان،  دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم  همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر محبوبه دربان  به شماره  290_12  پایان نامه رزیدنتی سعیده سادات موسوی جزایری  با عنوان" بررسی پیامد نهایی و عوارض ناشی از هموپرفیوژن در بیماران مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستان کوثر سمنان در زمان همه گیری"
 • و  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محمدرضا مونسان  به شماره 375_3 پایان نامه اینترنی زهرا حمیدی مهر،  با عنوان "  بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دوره­ های کارورزی و دستیاری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در استفاده از لوله­ گذاری داخل تراشه به کمک دارو؛ 1399"در صد و پنجمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  15/7/99 بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

 

صد و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 22/7/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر محمدرضا مونسان، دکتر بابک حسین زاده، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر آتوسا نجم الدین  به شماره  252_21  پایان نامه رزیدنتی محمد مومنی  با عنوان" مقایسه یافته ­های سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان فیروزآبادی و کوثرسمنان در زمان همه گیری "  و
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر مجید فروتن به شماره  325_23  پایان نامه اینترنی حنانه اسماعیلی  با عنوان" مقایسه سطح سرمی دوپامین بیماران غیر دیابتی با بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک کوثر سمنان و ارتباط آن با آنزیم های کبدی ، پروفایل لیپید و شاخص های قندی در سال  1400-1399 "  در صد و ششمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  22/7/99   بررسی و به شرط اصلاحات به تصویب رسید.

صد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

 

جلسات شورای پژوهشی در سال99