هفته سلامت (شعار دستیابی به انرژی پاک)

 

برگزاری مراسم پیاده روی صبحگاهی با شعار دستیابی به انرژی پاک در محوطه مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر

 

واحد آموزش ارتقاء سلامت