بخش همودیالیز

 

رئیس بخش همودیالیز : دکتر محمدرضا تمدن فوق تخصص نفرولوژی

رئیس بخش دیالیز صفاقی : دکتر ملیحه یارمحمدی فوق تخصص نفرولوژی

سرپرستار بخش : زهرا نژادی 

تلفن مستقیم : 31422503- 31422512

موقعیت: در طبقه همکف ساختمان C (ضلع شرقی بیمارستان)

 

بیماریهای شایع بستری(علل شایع ایجاد نارسایی کلیوی) شامل:

دیابت - فشارخون بالا - گلومرولونفریت -کلیه پلی کیستیک - مشکلات ارولوژیک -  بیماریهای مادرزادی کلیه 

 

نام و تخصص پزشکان بخش: دکتر محمدرضا تمدن (فوق تخصص نفرولوژی) - دکتر ملیحه یارمحمدی (فوق تخصص نفرولوژی)

 

این بخش دارای 20 تخت می باشد که یک تخت آن برای بیماران آلوده به ویروس هپاتیت B است. تخت ها در یک سالن اصلی با امکان تفکیک زن و مرد و در دوطرف سالن قرار دارند

 

امکانات و تجهیزات مهم بخش:

51 دستگاه همودیالیز _ اکسیژن سانترال برای تمام تختها_ کپسول اکسیژن پرتابل _ کپسول اکسیژن نصب شده بر روی ترالی های اورژانس _ ساکشن پرتابل_ ساکشن مرکزی برای تمام تختها _ دستگاه نوار قلب _ مانتورینگ قلبی، دارای قابلیت اندازه گیری فشار خون و پالس اکسی متری _  دستگاه الکتروشوک

 

روند معمول پذیرش و درمان بیماران در بخش:

مراجعه بیمار یا همراه وی به واحد پذیرش بخش دیالیز جهت تشکیل پرونده بستری با در دست داشتن دستور دیالیز هفتگی از طرف پزشک معالج- وارد کردن مشخصات بیمار و اطلاعات مورد نیاز در برنامه پذیرش و نوبت دهی به بیماران- اخذ رضایتنامه از بیمار یا همراه وی- مراجعه  بیمار به بخش در زمان تعیین شده برای انجام دیالیز- مشخص شدن تخت بیمار در روز دیالیز– انجام دیالیز استاندارد با تکمیل فرم های مربوطه- تحویل دفترچه راهنمای همراهان و بیماران در مورد چگونگی دیالیز و مسائل مربوطه و مقررات بخش دیالیز

 

خدمات بخش دیالیز شامل:

 • انجام همودیالیز استاندارد به مدت چهار ساعت در هر جلسه دیالیز
 • انجام مراقبتهای پرستاری استاندارد در طی جلسات دیالیز برای ارتقای سلامت جسمی و روانی بیماران بخش دیالیز.
 • دارودرمانی بر طبق دستور پزشک در طی درمان همودیالیز
 • تزریق خون و فرآورده های خونی طبق دستور پزشک در طی همودیالیز
 • بررسی فاکتورهای آزمایشگاهی بیماران به صورت دوره ای در مقاطع : ماهانه،سه ماهه و شش ماهه.
 • رویت جواب آزمایشها و ویزیت بیماران در زمان لازم توسط فوق تخصص نفرولوژی و ارائه درمانهای لازم.
 • ویزیت بیماران به صورت ماهانه توسط فوق تخصص نفرولوژی و تجویز داروهای لازم
 • ویزیت بیماران بدحال شده در حین دیالیز توسط پزشکان متخصص و یا دستیاران داخلی در بخش دیالیز.
 • انجام دیالیز اورژانس برای  بیماران بستری در کلیه مراکز درمانی شهرهای سمنان و سرخه.
 • ارائه خدمات اورژانس به بیماران بدحال شده در حین دیالیز.
 • آموزش بدو ورود و حین درمان همودیالیز به بیماران و مراجعان بخش همودیالیزبه صورت مستقیم (چهره به چهره) و غیر مستقیم (استفاده ازجزوات و پمفلت های آموزشی مربوطه)
 • برنامه ریزی برای انجام دیالیز مرتب و با فاصله زمانی مناسب طبق تجویز پزشک
 • ارتباط با انجمن حمایت از بیماران کلیوی برای هماهنگی در مورد خدمات رسانی های ممکن به بیماران بخش دیالیز و ارتباط با افراد و مراکز خارج از سیستم درمانی .
 • تعویض دفترچه درمانی بیماران جدید به صورت: بیماری های خاص از طریق معرفی به انجمن حمایت از بیماران کلیوی و سازمانهای بیمه گر.
 • تشکیل جلسات آموزشی به صورت گروهی برای ارتقای دانش مراقبت از خود بیماران و خانواده های آنان در بخش دیالیز.
 • بررسی کیفیت و کفایت دیالیز بیماران به صورت ماهانه و برنامه ریزی در ارتقای آن.
 • انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا در فصول سرد سال با همکاری مرکز بهداشت شهر سمنان
 •  تعمیر و نگهداری دستگاههای دیالیز و سایر تجهیزات پزشکی با مشارکت کارشناسان فنی هر دستگاه و کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان
 • انجام آزمایشهای دوره ای برای بررسی سلامت آب مصرفی در دستگاههای دیالیز با همکاری کارشناس بهداشت محیط بیمارستان و مرکز بهداشت.
 • بررسی وضعیت بیماران از نظر نیاز به خدمات مددکاری با تشکیل پرونده مددکاری و مداخلات ممکن.
 • بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران و آموزشهای لازم توسط کارشناس تغذیه بیمارستان و کارشناسان پرستاری بخش دیالیز به صورت مستقیم (چهره به چهره) و غیر مستقیم (استفاده ازجزوات و پمفلت های آموزشی مربوطه.)
 • همکاری در آموزش دانشجویان پزشکی و پرستاری و دستیاران داخلی دانشگاههای علوم پزشکی و آزاد شهرستان سمنان.
 • همکاری و مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی مربوط به بخش همودیالیز.
 • پیش بینی و تهیه لوازم مصرفی (ست و صافی دیالیز،پودر بیکربنات ،سوزن و...) هر جلسه همودیالیز و سایر تجهیزات لازم با همکاری واحد تدارکات بیمارستان.
 • برنامه ریزی برای نگهداری و سرویسهای دوره ای دستگاه های دیالیز و سایر تجهیزات پزشکی.
 • ارائه آمار درخواستی در مورد بیماران و آزمایشهای ماهانه و تجهیزات و پرسنل بخش دیالیز به وزارت بهداشت و درمان از طریق ثبت در سایت بیماریهای خاص معاونت درمان وزارت خانه
 • ضدعفونی دستگاهها و سایر لوازم مرتبط با بیمار با محلولها و روشهای استاندارد و بررسی های میکروبی در مورد تاثیر کافی این روشها
 • تدوین خط مشی های لازم برای ارتقای ارائه خدمات بخش دیالیز.
 • بازآموزی پرستاران شاغل در بخش با تشکیل کلاسها و دوره های آموزشی مرتبط با ارائه خدمات.