روز جهانی ام اس MS

 

برپایی میز خدمت و اقدام به آموزش چهره به چهره همراه بیماران ،توزیع قرص ویتامین D ، عیادت از بیماران ام اس و توزیع بروشورهای آموزشی از اقدامات واحد آموزش ارتقاء سلامت مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر در روز جهانی ام اس می باشد.