هفته جهانی سکته مغزی (یکم الی هفتم آبان)

برپایی میز خدمت و کنترل و پایش فشارخون ،آموزش چهره به چهره ، ارائه پمفلت های آموزشی با موضوع فشارخون و سکته مغزی و نصب بنر

 

 

 

واحد آموزش ارتقاء سلامت با همکاری بخش ICU قلب و کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کوثر