روز جهانی فشارخون

شعار "با اندازه گیری دقیق فشار خون و کنترل آن عمر طولانی تری داشته باشید "

 

 

برپائی میز خدمت و غربالگری رایگان فشارخون و آموزش چهره به چهره برای مراجعه کنندگان و کارکنان بیمارستان با همکاری بخش دیالیز و کلینیک فشارخون

 

 

سخنرانی دکتر ملیحه یارمحمدی فوق تخصص نفرولوژی جهت همکاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستان در سالن همایش این مرکز

 

واحد آموزش ارتقا سلامت