روز جهانی قلب 

 

شعار " اتحاد قلب ها برای سلامتی قلب ها"

 

برپایی میز خدمت و پایش فشارخون و آموزش چهره به چهره به همراهان بیماران و مراجعه کنندگان به بیمارستان و کارکنان در لابی این مرکز 

 

 

توزیع پمفلت و آموزش به همراهان بیماران ، پیرامون عوامل ابتلاء به فشارخون و سکته قلبی از قبیل : سیگار کشیدن، مصرف غذاهای ناسالم و نداشتن فعالیت بدنی ، فشار خون بالا، قند خون بالا، چاقی و اضافه وزن و پاسخ به پرسش های همراهان

 

 

 

واحد آموزش ارتقاء سلامت با همکاری بخش آنژیوگرافی