روز جهانی هپاتیت 

 

شعار " دسترسی افراد در همه جوامع به خدمات مراقبتی تشخیصی و درمانی هپاتیت "

حضور دربخش های دیالیز و اورژانس و آموزش چهره به چهره پرستاران ،دانشجویان و بهکاران این بخش ها در ارتباط با بیماری هپاتیت ،انواع آن ، علائم و راههای انتقال و...

 

مصاحبه با دکتر رضا دبیری فوق تخصص گوارش در ارتباط با بیماری هپاتیت و راههای پیشگیری

 

واحد آموزش ارتقاء سلامت و واحد کنترل عفونت