بخش سنگ شکن

 

مسئول فنی بخش : دکتر داود عرب جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری (فلوشیپ اندرویورولوژی)

مسئول بخش : زینب صالحیان 

تلفن مستقیم : 31422552

موقعیت : طبقه همکف

 

در این کلینیک ESWL  (سنگ شکن برون اندامی ) با اشعه و توسط متخصص یا کارشناس  بیهوشی انجام می گیرد .

موارد عمده نیاز به سنگ شکن :

بیماران با مشکل سنگ کلیه و سنگ مثانه