بخش شیمی درمانی (آنکولوژی)

 

رئیس بخش : دکتر فرحناز قهرمانفرد فوق تخصص خون و سرطان بالغین

سرپرستار بخش : فاطمه آلبویه

تلفن مستقیم : 31422201- 31422202

موقعیت : طبقه دوم ،ضلع شرقی 

 

بیماری های شایع بستری در بخش :

سرطان خون (لوسمی)_ سرطان پستان _ سرطان روده بزرگ _ سرطان ژنیتال _لنفوم هوچکین و غیر هوچکین HLD و  NHLD

در این بخش خدمات لازم در زمینه شیمی درمانی محدود Target Therapy و بیماران بیوپسی مغز استخوان BM و... ارائه می گردد.

این بخش دارای 11 تخت می باشد که یک تخت جهت بیوپسی مغز استخوان می باشد .