واحد فناوری اطلاعات (IT)

 

مسئول واحد: مهندس احسان نصیری

کارشناس واحد: مهندس جمال منصوری

 

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات بیمارستان کوثر سمنان:

·         نصب وراه اندازی سیستمهای کامپیوتری بیمارستان

·         مشارکت درراه اندازی شبکه های کامپیوتری باهماهنگی مرکز  ITدانشگاه

·         بازدید دوره ای از رایانه های بیمارستان و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری

·         انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت با هماهنگی مرکز ITدانشگاه

·         آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری ونرم افزاری

·         پیشنهاد مشخصات تجهیزات شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت آنها با هماهنگی مرکز ITدانشگاه

·         ثبت لیست سخت افزاری کامپیوترهایی که کد شناسایی ندارند و ارائه آ ن به مرکز فن آوری اطلاعات

·         همکاری درنصب و راه اندازی و آموزش نرم افزارهای مربوط به حوزه خود

·         تهیه برنامه آموزشی برای کارکنان مربوط به واحد خود و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه

·         همکاری درمطالعه وارزیابی فعالیتها وسیستمها وروشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی درجهت نیل به اهداف سازمانی

·         عیب یابی شبکه  LANواحد مربوطه و رفع عیوب در صورت لزوم با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

·         پیگیری نصب و راه اندازی نودهای جدید در واحد مربوطه و نظارت بر اجرای آن

·         نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال به اینترنت و شبکه با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

·         تست و تأیید طرحهای شبکهLAN  واحد مربوطه

·         پیگیری علل سخت افزاری بروز اختلال یا قطع اینترنت

·         بررسی و کارشناسی کارکرد و اختلالات موجود درشبکه بیسیم واحد مربوطه

·         نظارت بر امنیت شبکه در واحد مربوط

·         کارشناسی فنی در تهیه نرم افزار برای واحد مربوطه وارائه گزارش به مرکز IT دانشگاه

·         ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید

·         کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد مربوطه

·         دریافت شماره سریال برای کامپیوترهای جدید خریداری شده برای واحدها و ثبت فایل مشخصات سخت افزاری آنها و اصلاح محل استقرار و کاربر آن در صورت جابجائی، به مرکزآمار و فن آوری

·         رفع اشکالات کاربران اتوماسیون اداری

·         نصب واصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مورد نیاز

·         آموزش به کاربران جدید اتوماسیون اداری

·         مدیریت و پشتیبانی از سیستم HIS که شامل موارد ذیل می گردد:

- آموزش استفاده از سیستم به کاربران واحدها

- رفع اشکالات کاربران در ثبت اطلاعات

- انجام تعاریف سیستم شامل تعریف کاربران، تعریف اقدامات و ...

- بررسی فرایندهای سیستم و ارائه راهکار مناسب