مسئول واحد:

خانم قدس

  

شرح وظایف :

این واحد مسئولیت ارائه خدمات فیزیوتراپی به بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان را عهده دار می باشد. همچنین در این واحد دانشجویان رشته فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی در حال کارآموزی می باشند.

لازم به ذکر است که پذیرش بیماران سرپایی در کلینیک فیزیوتراپی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 14 الی 18 انجام می شود.

فیزیوتراپی