فوق تخصص ریه
 
 
 
 
 
 
 
متخصص بیماری های عفونی
 
 
 
 
 
 
متخصص قلب - فلوشیپ آنژیوپلاستی
 
 
 
 
 
 
 
 
دستگاه گوارش
 
 
 
 
 
 
 
جراح عمومی / متخصص پلاستیک
 
 
 
 
 
 
 
جراح عمومی / متخصص قلب
 
 
 
 
 
 
 
 
فلوشیپ اورولوژی / اندورولوژی
 
 
 
 
 
فلوشیپ اورولوژی / اندورولوژی
 

متخصصین IPD