دکتر فرهاد ملک
فوق تخصص ریه
 
 
دکتر محمد معماریان
 فوق تخصص ریه
 
 
 
دکتر محبوبه دربان
فوق تخصص ریه
 
دکتر کامران قدس
جراح عمومی / فوق تخصص جراحی قلب
 
 
 
دکتر محسن دارابیان
متخصص قلب - فلوشیپ اینترونشن
 
 
دکتر رحیمه اسکندریان
متخصص قلب - فلوشیپ اینترونشن
 
 
دکتر محمد فروزش فرد
فلوشیپ بیهوشی قلب
 
دکترعلی گوهری
متخصص عفونی و بیماری های گرمسیری
 
 
 
 
 
دکتر امیر مولایی
جراح عمومی / فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
 
 
دکتر حسین نوبخت
فوق تخصص گوارش
 
 
دکتر رضا دبیری
فوق تخصص گوارش
 
 
 
دکتر علیرضا پیمانفر
فوق تخصص گوارش
 
دکتر آرش اردستانی
متخصص اورولوژی / فلوشیپ اندویورولوژی
 
 
 
 
 
 
دکتر داوود عرب
متخصص اورولوژی / فلوشیپ اندویورولوژی