معرفی واحد مددکاری اجتماعی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان

 

پرسنل واحد مددکاری:

-         خانم نسیبه حیدریان(کارشناس مددکاری اجتماعی و مسئول واحد)

-         خانم مریم بهادر (کارشناس مددکاری اجتماعی)

 

ساعت کار:

7:15 لغایت 14:30  در روزهای عادی و اداری اداری

(در ساعات غیر اداری وروزهای تعطیل، آنکال مددکاری درصورت نیاز دربیمارستان حضور خواهند یافت)

 

موقعیت مکانی:

واحد مددکاری بیمارستان در طبقه همکف بیمارستان کنار حسابداری ترخیص میباشد.

 

توصیف مددکار اجتماعی:

مددكار اجتماعی فردی است كه هدف او در حوزه بهداشت و درمان بالا بردن كاركرد اجتماعی افراد و گروهها است. پزشك درمان می كند و مددكار در برنامه پيشگيری، درمان و پيگيری بعدي بيماري مشاركت دارد .مددكاری بنا به اهداف عالی و خيرخواهانه ای كه درخصوص كمك و مساعدت به بيماران خاص صعب العلاج، سرطاني ... خود داشته و دارد، زندگی وآسايش فردی رابه ازای آرامش بيماران ارزانی می دارد و بر مبنای عبارتی كه آرمان مددكاري اجتماعي است (چراغ من روشنی بخش زندگی ديگران است)، بر آن است تا بنای امنی دربرابر دغدغه هايی كه گاه و بيگاه آشيانه زندگی بيماران را تهديد مي كند، بسازد.

 

مختصری از شرح وظايف واحد مددکاری اجتماعی:

1)سركشی روزانه به بخشهای بيمارستان با هدف:

* شناسائي و ياري رساني به بيماران نيازمند، بيماران صعب العلاج و بيماران خاص شامل نارسائي كليه، MS، بيماران سرطاني، بيماران تالاسمي، هموفيلي و ...

* شناسايي بيماران فاقد خانواده و طرد شده شامل بيماران سالمند، از كار افتاده، معتاد، دختران فراري، و شناسايي خانوده توسط مددكار، يا تحويل بيمار به بهزيستي از طريق مقامات قضائي

* شناسايي بيماراني كه تحت پوشش هيج نوع بيمه اي نمي باشند و راهنمايي و اطلاع رساني به بيماران مذكور جهت استفاده از بيمه

*  راهنمائي و اطلاع رساني به بيماران مصدوم ترافيكي جهت استفاده از ماده (92) (رايگان نمودن هزينه با ارائه كروكي تصادف)

*  انجام اقدامات لازم در مورد بيماران رواني و افراد مجهول الهويه و فاقد سرپرست رها شده

* پيگيري امور متهمين اعزامي از پاسگاه، زندان، سربازان و مددجويان بهزيستي و کمیته امداد

* هماهنگي و اقدامات لازم جهت امور بيماران مهاجر خارجي و هماهنگي با سازمانهاي مربوطه (هلال احمر)

* شناسائي مواردسالخورده آزاری، همسر آزاری،كودك آزاری و معرفی به اورژانس اجتماعی جهت بررسی وضعيت خانوادگی و حل مشكل بيمار كه به صورت مصاحبه با بيمار و خانواده وي صورت مي گيرد و يا از طريق تيم درمان به مددكار معرفي مي گردد .

2) برقراري تحكيم و مديريت موثر و مستمر ارتباط با:

* سازمان هاي دولتي، عمومي، حمايتي نظير سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره)، هلال احمر

* مؤسسات خيريه و بنيادهاي حمايتي مانند بنياد امور بيماريهاي خاص شامل: MS، تالاسمي، هموفيلي، كليوي، قلبي و بيماران سرطاني

* نهاد بين المللي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت بيماران اتباع خارجه افغان و عراقي جهت جذب منابع نقدي و غير نقدي به منظور مساعدت و ياري رساني به بيماران كم بضاعت و ناتوان مالي

3) شناسائي و جذب خيرين شامل اشخاص حقيقي و حقوقي وايجاد ارتباط با ايشان جهت جذب منابع مالي وحمايت و پشتيباني از بيماران نيازمند .

4) برقراري ارتباط با خيريه ها و خيرين جهت معرفي بيماران نيازمندجهت حمايت نقدي و غير نقدي به بيماران خاص و صعب العلاج

5) برقراري ارتباط و جلب همكاري سازمان بهزيستي و مراكز تابعه آن

نظير مراكز نگهداري معلولين بازپروري زنان و دختران آسيب ديده اجتماعي، خانه سالمندان، شيرخوارگاه و آسايشگاه بيماران رواني ... جهت اعزام و پذيرش بيمار پس از ترخيص بيماران معلول،كودكان فراري، سالمندان طرد شده توسط خانواده ... بيماران معتاد و زنان آسيب ديده اجتماعي و نوزادان رها شده از طريق مقامات قضائي به اين مراكز و ارگانها به منظور سامان دهي و ياري رساني به بيماران مذكور

6) برقراري ارتباط با تيم درمان جهت تأمين حمايت عاطفي و رواني از بيماران به طرق مختلف ازجمله:

* مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه آنها به ويژه در زمان اخذ رضايت جهت انجام اعمال جراحي سنگين، قطع عضو و...

* پيگيري بهبود وضعيت اجتماعي و رواني بيماران پس از ترخيص از بيمارستان و آماده سازي بيماران از لحاظ رواني جهت تسهيل ورود مجدد به اجتماع.

7) برقراري ارتباط مناسب و همكاري با مراكز بهداشتي درماني ديگر جهت استفاده از امكانات و تسهيلات آنان به منظور رفع نيازمنديهاي بيماران

8) برقراري ارتباط مناسب و همكاري و هماهنگي با مراجع قانوني، نظير دادستاني، كلانتري، پزشكي قانوني و پاسگاهاي انتظامي، پليس امنيت اخلاقي به منظور:

* تعيين تكليف در موردافراد  رها شده، موارد كودك آزاري وهمسر آزاری وسالمند آزاری كفالت اطفال وكودكان و نوجوانان بي سرپرست و يا بد سرپرست

* تشخيص هويت بيماران فوت شده مجهول الهويه

* پيگري دريافت مدارك بيماران تصادفي و متهمين كلانتري ها و... با هماهنگي و همكاري واحد حراست و انتظامات مركز

9) تهيه داروهاي گران قيمت بيماران نيازمند، فاقد همراه و... از طريق هماهنگي با خيرين و خيريه ها و ...

11) ضبط و ثبت آمار و اطلاعات مربوط به تخفيفات مربوط به بيماران مشمول رديف 129086و بيماران خاص (دیالیز،ام اس...) مشمول بند (ب) تبصره (15) بیماران سرطانی،اعصاب وروان، بی بضاعت ، مصدومان غیر ترافیکی و ارائه گزارش به دستگاههاي مافوق

12) بررسي نارسائيها و مشكلات و ارائه گزارش به رياست و مديريت مركز

13) انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان

14) تعداد مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمت به واحد مددکاری بیمارستان کوثر در سال 93 :

1-2405 مورد مراجعه جهت مصاحبه ،مساعدت در هزینه(سرطانی، بی بضاعت،اعصاب وروان...

2-727 مورد مراجعه  جهت تکمیل فرم تخفیف داروهای شیمی درمانی

3-205 مورد ارجاع به صورت کتبی وشفاهی برای تسهیل حل مشکلات  مربوطه بیماران به ارگانهای دیگر

 

 

جدول وظایف واحد مددکاری اجتماعی

 

امور سرپایی

   هماهنگی با پذیرش و پزشکان در ارتباط با معرفی بیماران سرپایی با توجه به مشکل درمانی و اجتماعی وتشخیص نوع بیماری آن.

  تماس با موسسات درمانی_بهداشتی، آموزشی_اجتماعی در رابطه با مشکلات بیماران سرپایی

    تشخیص و شناسایی بیماران نیازمند و کمک در زمینه هزینه درمان

    راهنمایی جهت اخذ بیمه و سایر موارد

 

اقدامات انجام شده هنگام بستری

راهنمایی جهت استفاده از بیمه

پيگري دريافت مدارك بيماران تصادفي و متهمين كلانتري ها و... با هماهنگي و همكاري واحد حراست و انتظامات مركز

معرفی بیمار و همراهان وی به مددکار اجتماعی مربوطه

راهنمایی جهت اخذ معرفی نامه های مورد نیاز

بررسی نیازهای بیمار در هنگام بستری و سایر موارد

 

اقدامات انجام شده در زمان بستري بيمار

 

 شناسايي بيماران نيازمند از طريق مصاحبه ،مطالعه پرونده

شناسايي بيماران نيازمند به مشاوره مددكاري اجتماعي و انجام آن

جمع آوري مدارك جهت بيمه بيماران فاقد مدارك و زائرين و...

انجام اقدامات لازم در مورد بيماران رواني و افراد مجهول الهويه و فاقد سرپرست رها شده

پيگيري امور متهمين اعزامي از پاسگاه، زندان، سربازان و مددجويان بهزيستي

هماهنگي لازم جهت تهيه ي داراروهاي خارج از تعهد بيمه و لوازم پزشكي مصرفي براي بيماران بي بضاعت و در راه ماندگان

هماهنگي و اقدامات لازم جهت امور بيماران مهاجر خارجي و هماهنگي با سازمان هاي مربوطه

بررسي نيازهاي بيمار در طول بستري و ساير موارد

 

ویزیت روزانه بیماران بستری شده در بخش ها

انجام مذاکره با بیماران

بررسی وضعیت بیمه بیماران

مشورت با کادر درمانی درپی حل مشکلات بیمار

شناسایی بیماران نیازمند

تقویت روحیه ی بیماران

برقراری ارتباط موثر با بیمار و همراهان وی

ارتباط با تیم پزشکی و سایر موارد

 

مشاوره

انجام مذاکره با بیمار و خانواده وی در پی حل مشکلات بیمار

تلاش برای تقویت روحیه بیمارانی که نیاز به عمل جراحی یا قطع عضو می باشند

شناسایی بیماران نیازمند و کمک در پرداخت هزینه درمان

تشکیل پرونده اجتماعی جهت بیماران خاص و نیازمند وصعب العلاج

تلاش برای بازگردانی بیماران طرد شده از کانون خانواده

راهنمایی و مشاوره برای مصدومین حوادث ترافیکی، نزاع و حوادث درمحل کار

مشاوره برای موارد کودک آزاری، همسرآزاری و...

مشاوره برای ادامه درمان وسایر موارد

 

اقدامات انجام شده هنگام ترخیص بیماران

تلاش برای تایید بیمه بیماران

کمک به بیماران نیازمندجهت هزینه درمان

هماهنگی لازم جهت انتقال بیمارانی که به درمانهای خاص نیاز دارند.

تلاش جهت پذیرش و نگهداری بیماران در مراکز خاص، معتادین، مجهول الهویه و بیماران میتلا به ایدز

اخذمعرفی نامه ها از سازمان ها و موسسات خیریه جهت تقبل هزینه

هماهنگی لازم جهت دفن فوتی های مجهول الهویه و بلاصاحب و سایر موارد

 

اقدامات انجام شده پس از ترخیص بیمار

پیگیری اقدامات درمانی لازم پس از ترخیص

ایجاداشتغال برای مددجویان

معرفی معتادان به مراکز ترک اعتیاد

تهیه ملزومات مورد نیاز

ادامه مشاوره تا رفع مشکل

    راهنمایی جهت بیمه بیمارانی که آزاد تسویه حساب نموده اند

درصورت نیاز انجام بازدید منزل به طور مستمر

اسکان موقت مسافرین  تحت درمان و سایر موارد

 

جلب مشارکت مردمی

شناسایی افراد خیر تشکیل گروه نیکوکاران و خیرین و استفاده از کمکهای آنان

برنامه ریزی در جهت جلب مشارکتهای مردمی به بیماران نیازمند

برگزاری جلسات مستمر باخیرین

 

همکاری با سایر قسمت های بیمارستان

اخذ لیست  پذیرش شده از شیفت قبل تا شیفت فعلی از پذیرش

هماهنگی لازم جهت انتقال بیماران به بخشهای دیگر

تهیه وسایل عمل مورد نیاز بیماران بی بضاعت توسط مددکار اجتماعی

پیگیری پرونده های بلاتکلیف ارائه شده توسط حسابداری، به ویژه فوت شدگان و نوزادان، بیماران روانی، افراد مجهول الهویه و مجهول المکان

هماهنگی لازم با کارشناسان بیمه جهت گزارش بیمه پرونده های بستری موارد سرپایی و سایر موارد

 

سایرموارد

بررسی نارسایی ها و ارائه گزارش و اطلاعات لازم به مقامات مسئول

همکاری در جهت پیشبرد آموزشی عملی دانشجویان مددکاری اجتماعی در رابطه با فعالیتهای مددکاری اجتماعی در بیمارستان

انجام سایر امو محوله در چارچوب وظایف طبق نظر مسئولین مرکز و سایر موارد

پژوهش

پژوهش و تهیه گزارشات، مقالات تخصصی و ارائه آن به مجامع علمی

الف: ثبت و ضبط اطلاعات با توجه به استانداردهای علمی

ب: تجزیه و تحلیل اطلاعات و آماده کردن گزارش درمورد خدمات ارائه شده

ج: اجرای مطالعات تجربی جهت نشان دادن اثر مداخلات تخصصی انجام شده

د: ارزیابی بخش مددکاری اجتماعی با معیارهای بین المللی

ه: نوشتن گزارش و مستندکردن فعالیت ها و سایر موارد

 

مدیریت در مددکاری اجتماعی

 دفاع و حمایت از حق و حقوق بیماران

تلاش جهت ارتقاء سطح علمی و تخصصی(روزآمدکردن اطلاعات)

برگزاری کلاسهای آموزشی برای خانواده های بیماران جهت آشنایی بیشتر با مشکل بیمار و چگونگی قادرسازی و سازگاری با مشکل

ارتباط با رسانه های گروهی به منظور فرهنگ سازی و کاهش تفکر منفی جامعه نسبت به بیماران و سایر موارد.

 
 

 

 

مددکاری