معرفی واحد شناسایی و فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  با توجه به نظر ویژه دولت محترم به مقوله ی اهدای عضو و طراحی مدل ایرانی شبکه فراهم آوری پیوند اعضا IRNOPT در وزارت متبوع، دستور العمل ایجاد واحد های فراهم آوری اعضای پیوندی در کلیه واحد های دانشگاهی در سراسر کشور در پایان سال 93 ابلاغ و دانشگاه ها موظف به تشکیل واحد های شناسایی و فراهم آوری اعضای پیوندی شدند.

       در این راستا مرکز شناسایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان زیر مجموعه معاونت درمان  در پایان سال 93 به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی ارتقا یافت.

با تعیین:

اعضای اصلی مرکز ( مسئول واحد و مسئول تیم های کوردیناتوری)

تیم کوردیناتوری بازرسین و رابطین ( مترون ها و سوپروایزرها در بیمارستانهای تابعه دانشگاه)

تیم کوردیناتوری مراقبت کنندگان و رضایت گیران در بیمارستانهای تابعه ( مسئولین Icu ها و پرستاران مراقبت کننده).

  

بیمارستان های تابعه 

بیمارستان کوثر ( محل استقرار واحد به عنوان بزرگترین بیمارستان شهر)

بیمارستان امیر المومنین

بیمارستان شفا

بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

بیمارستان معتمدی گرمسار

بیمارستان ولایت دامغان

بر اساس دستور العمل ابلاغی تمامی بیمارستان های تابعه می بایست تمام موارد (کاهش هوشیاری با معیار شناسایی برابر با6 و زیر 6) را از بخش های ویژه، اورژانس و بستری، با نظارت مترون و سوپروایزران(بازرسین و رابطین) بصورت روزانه و کاهش = 3 را  اعلام فوری نمایند.

 

       اهداف واحد شناسایی و فراهم آوری اعضای پیوندی

 

شناسایی افراد با کاهش هوشیاری کمتر از 6 در بیمارستانهای تابعه واحد

تشخیص و تایید مرگ مغزی

مراقبت از ارگان ها

اخذ رضایت از خانواده

برداشت اعضا

حمایت معنوی از خانواده اهداکننده

فرهنگ سازی

 

 

  مراحل فراهم آوری اعضای پیوندی از فرد دچار مرگ مغزی

 1- شناسایی افراد با سطح هوشیاری سه

2- مرحله تشخیص و تایید مرگ مغزی

3- شروع مراقبت از ارگانها

4- اعلام خبر مرگ مغزی و برگشت ناپذیری فرد  به خانواده

5- مرحله اخذ رضایت اولیه از خانواده فرد مرگ مغزی 

6- مرحله انتخاب گیرنده توسط واحد تخصیص عضو وزارتخانه

7- مرحله انتقال از بیمارستان مبدا به واحد فراهم آوری

8- مرحله تائید نهایی مرگ مغزی توسط پزشکان متخصص

9- مرحله اخذ رضایت قانونی از خانواده با حضور نماینده پزشکی قانونی

10 - مرحله هماهنگی

11- مرحله برداشت اعضا در اتاق عمل

12-مرحله ارسال ارگان های برداشت شده به مراکز پیوند جهت پیوند به بیماران نیازمند

13-مرحله تحویل اهداکننده به خانواده

14-مرحله تقدیر و شرکت در مراسم خاکسپاری

 

معرفی واحد