در این بخش شما با موفقیت های کسب شده توسط کارکنان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان در راستای اهداف دانشگاه آشنا خواهید شد.

برای مشاهده و اطلاع از شرح کامل این موفقیت ها لطفاً روی عنوان هر بخش کلیک کنید.