هفته اطلاع رسانی بیماری ایدز

واحد ارتقاء و آموزش سلامت 

مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر

 

 

پاسخ کارشناس واحد ارتقاء سلامت به پرسشهای همراهان بیمار در مورد علائم و راههای پیشگیری و اقدامات لازم برای کنترل بیماری ایدز