هفته سلامت سال 1402

شعار " سلامتی برای همه با پزشکی خانواده" 

 

 

 اهدا سیب بعنوان نماد سلامتی به بیماران بخش جراحی 2 

 

 

پیاده روی کارکنان بیمارستان در پویش برای سلامتی قدم بزن در محوطه بیمارستان 

 

 

حضور و دیدار جمعی از مسئولین بیمارستانی در جمع سالمندان سرای نور شهرستان سمنان 

 

 

 آموزش چهره به چهره و توزیع پمفلت آموزشی در لابی بیمارستان

 

واحد آموزش ارتقاء سلامت