همایش پیاده روی بانوان مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایرانی 

با شعار "سلامت زنان ،بنیان خانواده سالم و جامعه جوان "

 

 

سخنرانی سمیه قزلو سرپرستار بخش جراحی 2 و رابط امور بانوان بیمارستان به منظور ارتقاء سطح سلامت بانوان در جمع بیماران و همراهان بیماران بخش جراحی2

اشاره به موضوعات : اهمیت ورزش و تحرک زنان به عنوان مدیران سلامت خانواده،داشتن رژیم غذایی سالم در جلوگیری از بیماریها و پوکی استخوان ،پرهیز از عادات پرخطر ،کنترل استرس ، تعادل و کاهش وزن و ... 

 

 

واحد آموزش ارتقاء سلامت با همکاری بخش جراحی 2