واحد پرستاری کلینیک فوق تخصصی و تخصصی شماره یک کوثر 

 

موقعیت : طبقه همکف (ضلع شرقی)

خدمات قابل ارائه :

کلیه تزریقات و پانسمان ، سرم تراپی و....