هرچه محیط دانشگاه محیط تدین وسلامت دینی باشد، برای دانشجو، برای درس خواندن، برای فکرصحیح کردن و برای هرگونه تلاش سیاسی وفرهنگی سالم، امن ترخواهدبود.     

مقام معظم رهبری

الزامات کارورزی دانشجویان در بخش های بالینی بیمارستان:

- دانشجویان باید به منظوررعایت استانداردهای حقوق خدمات گیرندگان و همراهان وی متون مصوب اخلاق پزشکی را مطالعه و به آن عمل نمایند.

-از آنجاکه رعایت حریم شخصی و آرامش روحی بیمار در هر شرایطی برای دانشجویان الزامی است، بنابراین باید سعی کنند قبل از معاینه، آزمایش و یا تهیه شرح حال، رضایت بیمار را اخذ کنند.

- دانشجویان باید به حقوق بیماران در رابطه با انتخاب درمانگر و روش درمانی در موارد غیر اورژانس احترام بگذارند.

- هنگام معاينه بايدحريم خصوصي بيماران رعايت شود. 

-دانشجويان بايد به مذهب و فرهنگ بيماران احترام بگذارند.

- دانشجويان بايد اسرار بيماران راحفظ نمايند و از موقعیت ایشان ویاخانواده های آنها سوء استفاده ننمایند.

- دانشجويان باید در حین انجام وظیفه و کارورزی در محیط‌های بهداشتی درمانی، کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشند.     

- خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همراه بر بالین بیمار ممنوع است.

متن فوق قسمتی از آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان در خصوص کار بر بالین بیماران می باشد که رعایت آن و تمام مفاد و بندهای دیگر این آئین نامه  از طرف کلیه دانشجویان در تمام بخش های بالینی بیمارستان کوثر الزامی است. جهت مطالعه متن کامل این آئین نامه لطفاً روی عبارت زیر کلیک کنید.

آئين نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان

 

ویژه دانشجویان