از اینکه پایگاه اینترنتی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان را برای بازدید انتخاب نموده اید، از شما تشکر می نمایم و امیدوارم اطلاعات این وب سایت پاسخگوی نیازهای شما باشد.

ما بر آنیم تا با تکیه بر الطاف الهی و با بهره مندی از حاذق ترین پزشکان متخصص و فوق تخصص و کارکنان متخصص، مجرب و متعهد خود به ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی با عالی ترین کیفیت در سطوح تخصصی و فوق تخصصی پرداخته و با آموزش دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی و انجام پژوهش های بالینی کاربردی، در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و نسل آینده نقش مؤثر و سازنده ای داشته باشیم.

دکتر احسان حسین زاده

 مدیرعامل بیمارستان کوثر