چند نکته درباره ی اهمیت داشتن کارت اهدای عضو و شیوه های دریافت آن:
 
   کارت اهدای عضو ارزش قانونی ندارد.
 
   در صورت رخداد حادثه مرگ مغزی و داشتن کارت باز هم اعلام رضایت خانواده  مقدم است.✔️ 
 
   داشتن کارت اهدای عضو، نمود یک رفتار فرهنگی  است. انسان دوستی، ایثار، مهربانی و عشق در این فرهنگ نیکوکارانه نهفته است.
 
   اما
   هر فرد بعد از دریافت کارت اهدای عضو، باید تمامی اطرافیان خود را از حمایت خود از فرهنگ اهدای عضو با نشان دادن کارت خود به آنها آگاه نماید. 
   همچنین یک خط به وصیت نامه خود اضافه کند و در زمان حیاتش تمامی عزیزان خود را از این بند وصیت نامه اش آگاه کند، با آنها حرف بزند و در قانع       کردن آنها برای رضایت به اهدا در صورت مرگ مغزی تلاش کند. 
 
  در صورتیکه فردی پس از رخداد مرگ مغزی کاندید اهدا باشد، اهدای عضو منوط به اعلام رضایت افراد خانواده ی وی است. و در صورت اعلام مخالفت         اهدای عضو انجام نخواهد شد.  
 
   اگر دیگران از تصمیم شما برای اهدای عضو با خبر نباشند، در واقع شما اهدا کننده نیستید. اطلاع افراد خانواده از داشتن کارت اهدای عضو احتمال اعلام رضایت را از ۰ به ۱۰۰ می رساند. 
 
 
    کارت اهدای عضو ارزش قانونی ندارد.
     پس از دریافت کارت  درباره اش با دیگران حرف بزنید و دیگران را از حمایت خود ازین فرهنگ نیکوکارانه آگاه کنید.
 
    به دیگران بگویید که دوستدار و حامی فرهنگ اهدای عضو هستید و درباره تفاوت مرگ مغزی و کما اطلاعات کسب کنید. 
      دریافت کارت آغاز یک مسیر است و هر دارنده ی کارت یک سفیر زندگی ست.
 
 
 
                                                                            اعتبار کارت اهدای عضو به حرف زدن درباره ی آن و نشان دادن آن به دیگران است.

 

هر فرد به آسانی از طریق تلفن همراه خود و با مراجعه به سایت های ذیل می تواند کارت اهدای عضو دریافت نماید. پس ورود به این صفحات و وارد نمودن مشخصات فردی خود طبق دستور العمل کارت اهدای عضو شما روی صفحه گوشی تلفن تان نمایش داده می شود، سپس می توانید آن را در گوشی خود ذخیره نموده و جهت  چاپ آن بصورت یک کارت اقدام نمایید. فراموش نکنیم باید کارت اهدای عضو خود را همواره به همراه داشته باشیم تا بتوانیم با دیگران نشان داده و حمایت خود را از فرهنگ نیکو کارانه ی اهدای عضو اعلام نماییم. اعتبار کارت اهدای عضو به صحبت کردن از آن با دیگران است.

دریافت کارت اهدای عضو از طریق ورود به صفحه بیمارستان مسیح دانشوری

 

دریافت کارت اهدای عضو از طریق ورود به صفحه انجمن اهدای عضو ایرانیان:

 

 

 

 

کارت اهدای عضو