فهرست عناوین کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بهار 1397

 

ردیف

عنوان کتاب

تعداد

1

کتاب جامع ارولوژی ایران جلد ا و 2  /سیم فروش

2 دوره 2 جلدی

2

ارولوژی عمومی سیم فروش

2

3

درسنامه بیماری های مغز و اعصاب/تالیف اعضای کمیته علمی انجمن مغز و اعصاب ایران

3

4

بیماری های مغزواعصاب سلطان زاده

2

5

برونر 2018 عفونی اورژانس ..

4

6

" اتاق عمل

"

7

" ارتوپدی

"

8

" ایمونولوژی

"

9

" پوست و سوختگی

"

10

" تولید مثل و بیماریهای پستان

"

11

" چشم و گوش

"

12

" خون

"

13

" تنفس

"

14

" قلب و عروق

"

15

"کلیه

"

16

" گوارش

"

17

" متابولیسم و اندوکروین

"

18

" مغز و اعصاب

"

19

" مفاهیم بیوفیزیکی

"

20

" مفاهیم پایه

"

21

" مفاهیم و چالش های مراقبت از ..

"

22

دستنامه بالینی برونر 2018

2

23

ICUپل مارینو آخرین ویرایش

2

24

کتاب جامع مراقبتهای  ویژه / بصام پور اسدی  ذوالفقاری

3

25

مراقبت های پیش بیمارستانی تروما ج 1/ کوهستانی

2

26

مراقبت های پیش بیمارستانی تروما ج 2/ کوهستانی

2

27

CMMDاورژانس طب داخلی

2

28

کتاب جامع فوریت های پرستاری در اورژانس

1

29

کمک های اولیه / استاجی توفیقیان

2

30

اورژانس های پزشکی در یک نگاه

2

31

تکنیک اتاق عمل بری و کهن ج1

2

32

تکنیک اتاق عمل بری و کهن ج2

2

33

آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی (هوشبری)

2

34

اصول و فنون هوشبری

2

35

خلاصه روانپزشکی کاپلان ج1

2

36

خلاصه روانپزشکی کاپلان ج2

2

37

خلاصه روانپزشکی کاپلان ج3

2

38

اصول و فنون مهارت های بالینی اتاق عمل

2

39

تغذیه در دوران زندگی کراوس 2017

2

40

دستنامه معاینات بالینی بیتز 2017

4

41

معاینات بالینی و شرح حال بیتز 2017

2

42

مرجع کامل تست های تشخیصی پاگانا

2

43

خواندن الکتروکاردیوگرام در 2 ساعت

1

44

فیزیولوژی گایتون 2015 جلد 1 و 2

1

45

فارماکولوژی کاتزونگ ج1

1

46

فارماکولوژی کاتزونگ ج2

1

47

آسیب شناسی پایه رابینز 2017 عمومی

2

48

آسیب شناسی پایه رابینز 2017 اختصاصی

2

49

نسخه نویسی بیماری های شایع /خلیلی احمدی

2

50

دستنامه طب داخلی هاریسون 2016

2

51

مجموعه مورد های طب داخلی

2

52

مغز و اعصاب هاریسون 2015

2

53

اصول بیهوشی میلر 2018/ دباغ

3

54

بیهوشی و بیماری های همراه 2018 ج 1

3

55

بیهوشی و بیماری های همراه 2018 ج 2

3

56

اصول مراقبت های ویژه فینک / عبدالهی جلد 1

3

57

ترجمه برانوالد 2018  جلد 1

1

58

هماتولوژی هافبراند

2

59

ایمونولوژی ابوالعباس

3

 

60

Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 2-Volume Set, 11th

1 دوره 2 جلدی اورجینال

61

Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry by Benjamin J. Sadock 

1 دوره 2 جلدی

اورجینال

62

Cardiac Surgery in the Adult by Lawrence H. Cohn,

1 دوره 2 جلدی افست

63

Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice4-Volume

1 دوره 4 جلدی افست

64

Roberts and Hedges’ Clinical Procedures in Emergency Medicine and Acute Care

1  اورجینال

 

65

Stoelting's Anesthesia and Co-Existing Disease 

1  اورجینال