فهرست عناوین کتب خریداری شده کتابخانه مرکز کوثر / بهار 1398

                                    ( 34عنوان 121 نسخه )

ردیف

عنوان

سال نشر

1

اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی

1397-1398

2

"                بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

"

3

"            بیماریهای کبد و مجاری صفراوی

"

4

"           بیماریهای غدد و متابولیسم

"

5

"             بیماریهای دستگاه گوارش

"

6

"              بیماریهای قلب و عروق

"

7

"            بیماریهای دستگاه تنفس

"

8

ضروریات جراحی لارنس 2013( جلد ا و 2)

1398

9

اصول مراقبت های ویژه فینک2017  (جلد1 و 2)

1397

10

سری هاریسون در یک نگاه 2018   غدد

1397-1398

11

"                        "      قلب

"

12

"                        "          بیماری های کلیه

"

13

"                        "      روماتولوژی

"

14

"                        "            عفونی

"

15

مروری بر یافته های تصویر برداری قفسه سینه عنایت صفوی

1397

16

فارماکولوژی کاتزونگ 2018    (جلد ا و 2)

1398

17

تشخیص و درمان بیماری های پوست هبیف 2018

1398

18

سری ۱۷ جلدی داخلی جراحی برونر و سودارث ۲۰۱۸

1397

19

سری 8 جلدی تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست ها

1397

20

سری مراقبت از بیمار در جراحی الکساندر 2019 (ج4،5،7،8،10،11)

1398

21

حقایقی برای پرستاران جراحی قلب / تانیا هودج

1397

22

الفبای لوله ها‏‏، درن ها راه های عروقی و قالب ها / رستم جلالی، مریم میرزایی

1393

23

تکنیک اتاق عمل بری و کهن  2017( 2 جلدی)

1397

24

سلامت جامعه،سلامت فردوخانواده و بهداشت محیط 

1397

25

اصول و مهارتهای بالینی پرستاری پوتروپری / طاهره نجفی

1397

26

1000 داروی شایع، دستنامه دارویی پرستاران /سید مسلم مهدوی شهر

1397

27

اصول مراقبت ویژه در بیهوشی / شهرام رستاک

1395

28

دستنامه تهویه مکانیکی / هانگ مونتگومری

1396

29

اصول مراقبت های قبل و پس از بیهوشی / احمد انتظاری

1397

30

کتاب چشم پزشکی عمومی/ محمدعلی جوادی

1397

31

مراقبت های ویژه ICU CCUدیالیز / محمدرضا عسگری

1397

32 Harrison s principles of internal medicine 2018
33 Schwartz s principles of surgery 2019
34 Adams and Victor s principled of neurology 2019