فهرست عناوین کتب خریداری شده کتابخانه کوثر در سال 1401

103 نسخه کتاب فارسی و 12 نسخه کتاب لاتین

(26 عنوان فارسی و 2 عنوان لاتین)  

ردیف

عنوان

سال نشر

1

درس نامه طب اوزانس

1397

2

درس نامه بیماری های مغز و اعصاب

1399

3

بیماری های قلب و عروق / نعمتی پور 

1399

Harrison's Principles of Internal Medicine

2022

5

Cecil Essentials of Medicine  

2022

6

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های دستگاه گوارش

2022 

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های کلیه و مجاری ادراری

 2022

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های دستگاه تنفس

2022 

 9

مبانی طب داخلی سسیل بیماری های قلب و عروق

 2022

 10

مبانی طب داخلی سسیل بیماری های دستگاه تنفس

 2022

 11

مبانی طب داخلی سسیل بیماری های دستگاه ایمنی و بافت همبند

2022 

 12

مبانی طب داخلی سسیل بیماری های خون و سرطان

2022 

13 

مبانی طب داخلی سسیل بیماری های غدد درون ریز و متابولیک

2022 

 14

مبانی طب داخلی سسیل بیماری های کلیه و مجاری ادراری

2022 

 15

بیهوشی و بیماریهاری همراه جلد 1 و 2

2022 

16 

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث  مفاهیم و اصول مدیریت بیمار

2022 

17 

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث    عفونی و اورزانس

 2022

 18

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث گوارش

 2022

19

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث       قلب و عروق

2022

20

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث         چشم و گوش

2022

21

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث           مغز و اعصاب

2022

22

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث متابولیسم و اندوکرین

2022

23

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث       تنفس و تبادلات گازی

2022

24

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث ارتوپدی

2022

25

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث    هماتولوژی

2022

26

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث         کلیه و مجاری ادراری

2022

27

معاینه بالینی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز

2021

28

دستنامه معاینه بالینی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز

2021