کتاب های خریداری شده کتابخانه مرکز کوثر/ آذر 98

ردیف

عنوان

ناشر

سال نشر

تعداد

1

اصول طب داخلی هاریسون 2018  تنفس

اندیشه رفیع

1398

1

2

اصول طب داخلی هاریسون  هماتولوژی

"

"

5

3

اصول طب داخلی هاریسون  کبد

"

"

1

4

اصول طب داخلی هاریسون  قلب

"

"

1

5

اصول طب داخلی هاریسون عفونی باکتریال

"

"

3

6

اصول طب داخلی هاریسون  عفونی وایرال

"

"

3

7

اصول طب داخلی هاریسون  روماتولوژی

"

"

1

8

اصول طب داخلی هاریسون  غدد

"

"

2

9

اصول طب داخلی هاریسون  انکولوژی

"

"

3

10

اصول طب داخلی هاریسون  کلیه

"

"

1

11

اصول طب داخلی هاریسون   اعصاب

"

"

1

12

درسنامه بیماری های مغز و اعصاب ... اعضای کمیته علمی انجمن مغز و اعصاب

تیمورزاده

جدیدترین ویرایش

2

13

ضروریات جراحی لارنس 2019  جلد 1

آرتین طب

"

2

14

ضروریات جراحی لارنس 2019 جلد 2

آرتین طب

"

2

15

ضروریات جراحی لارنس 2019 جلد 3

آرتین طب

"

5

16

آکادمی چشم 2019   رتین

آرتین طب

"

1

17

آکادمی چشم 2019  گلوکوم

آرتین طب

"

1

18

پرستار بیهوشی /مترجمان:

 رویا اکبرزاده، فاطمه قارداشی

جلد ا

اندیشه رفیع

"

3

19

پرستار بیهوشی /مترجمان:

 رویا اکبرزاده، فاطمه قارداشی

جلد 2

اندیشه رفیع

"

3