حضور نمایندگان آکادمی کشور قرقیزستان در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر

حضور نمایندگان آکادمی کشور قرقیزستان در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر دکتر علی گوهری دکتر محمد معماریان - دکتر محمد تقی فتحعلیان              بخش VIP  دکتر سید سعید کسائیان
تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط