خدمات گفتار درمانی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر توسط خانم شهره کاویانی (کارشناس ارشد گفتار درمانی)  در کلینیک بیمارستان کوثر سمنان ارائه می گردد.