اهمیت پیوند اعضا

پیونداعضا یکی ازروشهای درمانی شناخته شده دربیماران مبتلا به نارسایی اعضا می باشد. این روش دربرخی بیماران تنها روش حیات بخش جهت ادامه زندگی تلقی می گردد. پیونداعضا به لحاظ تکنیکی نیز از جمله اقدامات پیشرفته پزشکی محسوب می شود.

نرخ اهدا پاسخگوی نیاز بیماران به اعضای پیوندی نبوده و تفاوت فاحشی با شاخصای جهانی دارد با توجه به مشکلات موجود در زمینه پیوندکلیه از اهداکنندگان زنده تقویت سیستم پیوندکلیه ازجسد و افزایش سهم این شیوه از کل اعمال پیوند انجام شده درسال از ضرورت های انکارناپذیر در امر پیوند محسوب می گردد.

تاریخچه پیونددرایران

اولین پیوندقرنیه درسال 1314 در تهران

اولین پیوندکلیه درسال 1346 درشیراز

اولین پیوندمغزاستخوان درسال 1369 درتهران

اولن پیوندکبددرسال 1372 درشیراز

اولین پیوند قلب درسال 1372 درتبریز

اولین پیوندریه درسال 1380 درتهران انجام گرفت.

 

تعریف مرگ مغزی

مرگ مغزی به عنوان عدم هوشیاری غیرقابل برگشت همراه با ازدست رفتن کامل فعالیتهای مغزوساقه مغز می باشد درحالیکه ضربان قلب می تواند ادامه یابد.

ازعلل مرگ مغزی می توان به خونریزی داخل مغزی وسیع ،سکته مغزی، ایسکمیک گسترده همراه با انحراف مغزوآنوکسی اشاره نمود.

روشهای تشخیص :

الف)معاینات بالینی : شامل معاینات اعصاب مغزی ،وجودمردمک های گشادوبدون پاسخ به نور،عدم پاسخ به دردو.... می باشد.

ب) معاینات پاراکلینیکی: انجام تست آپنه ،انجام نوارمغزی دردونوبت ، داپلرعروق مغز، آنژیوگرافی عروق مغز

 

فرایند فراهم آوری اعضای پیوندی شامل ٥ مرحله می باشد :

 

1.   شناسایی و ارجاع  مرگ مغزی

- بیمار در بیمارستان بستری می شود و کلیه اقدامات در جهت حفظ زندگی بیمار بعمل می آید. پس از ارزیابی های اولیه، بیمار با احتمال مرگ مغزی به واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی اعلام می شود.

- بر طبق قانون مصوبه همه بیمارستانها در سطح کشور موظفند تا موارد مرگ مغزی را بلافاصله به واحد های فراهم آوری اعضای پیوندی اطلاع دهند.

- هماهنگ کننده ها و تیم تأیید مرگ مغزی در محل حاضر می شوند و ارزیابی بیمار از نظر مرگ مغزی شروع می شود.

 

2.   تأیید مرگ مغزی و گرفتن رضایت

- پس از تایید مرگ مغزی، هماهنگ کنندگان پیوند با خانواده بیمار در خصوص اهداﺀ عضو صحبت می کنند و در صورت موافقت، تیم جراحی آگاه می شوند.

 

3.   ارزیابی فرد اهداء کننده

- فرد اهداء کننده از نظر اکثر بیماری های بد خیم و یا عفونت های غیر قابل درمان غربالگیری می شود.

 

4.   مراقبت از عضو پیوندی وشناسایی گیرنده مناسب

 

5.   برداشت و پیوند عضو یا بافت مربوطه

- بیمار به اتاق عمل انتقال داده می شود و پس از برداشت اعضای پپوندی و نسوج، فرد اهداء کننده برای مراسم خاک سپاری آماده می شود.

 

حقایقی درمورد اهدای عضو

تنها راه ادامه حیات برای بیماران با نارسایی پیشرفته قلب وریه پیونداعضا می باشد.

بهترین درمان برای بسیاری ازبیماران بانارسایی پیشرفته کلیه ،پیوند کلیه می باشد.

میزان موفقیت پیوندوبقای هرساله روبه افزایش است.

بیماران زیادی درانتظاردریافت اعضای پیوندی می باشند.

اعضای قابل اهدا: ریه ها-کبد-لوزالمعده- قلب-کلیه ها-روده

نسوج قابل اهدا : قرنیه ها-استخوان-غضروف-عروق-دریچه های قلبی- پوست-تاندون-لیگامان

جنبه های فقهی پیونداعضا

دين مبين اسلام اهميت فوق العاده اي براي نجات جان انسانها قائل است چنانچه درقرآن كريم سوره مباركه مائده آيه 32 به تصريح اشاره شده است هرگاه كسي باعث بقاي نفسي شودمانندآن است كه باعث نجات جان تمام انسانها شده است.

حضرت امام خميني (ره) درپاسخ به استفتاء جواز پيونداعضا ازفردي كه مرگ مغزي شده است وحيات وي غيرقابل برگشت است فرموده اند:"بسمه تعالي برفرض مذكورچنانچه حيات انسان ديگري متوقف براين باشد با اجازه صاحب قلب يا كبد وامثال آن جايزاست"

آیت ا...خامنه ای: با فرض یقین به مرگ مغزی وفوت شخص استفاده ازبعضی اعضای چنین جسدمیتی جهت پیونددرصورتی که مصلحت وضرورت ایجاب کند وهتک حرمت واهانت برمیت تلقی نگردد فی نفسه اشکال ندارد.

آیت ا...بهجت : اگرضرورت ایجاب کندمانعی ندارد کسب اجازه ازاولیای دم ضروری است.

 

جنبه های اخلاقی

1.    ضرری متوجه فرداهداکننده نمی شود.

2.    به نوعی افرادجامعه رادردست یابی به ارگان مورد نظربیمه می کند.

3.    پس ازمرگ درصورت داشتن کارت اهدایاقیددروصیت نامه قانونی یا رضایت بستگان اهدا صورت می گیرد.

4.    اهدا عضوهیچ هزینه ای برای خانواده اهداکننده ایجاد نمی کند.

5.    هیچ تغییر ظاهری درجسدپس ازاهدای عضوایجادنمی شود.

6.    اهداعضو وپیوند به بیماران نیازمنداعضافرآیندی عقل گرا وانسان دوستانه است.

 

آمار اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی دربیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

سال 1388  :2 مورد

سال 1389 : 2مورد

سال1390 :  1مورد

سال1391 :  1مورد

سال1392 : 6 مورد

 

هریک ازمادرطول زندگی می توانیم دریکی ازدوگروه مرگ مغزی یا نیازمند پیوندباشیم .

امید است با تبلیغ وفرهنگ سازی دراین زمینه شاهدارتقای این شاخص مهم درکشورباشیم.

 

 

معرفی واحد فراهم آوری اعضای پیوندی:

واحد فراهم آوری اعضای پیوندی از آذر ماه سال 1393 بصورت رسمی در بیمارستان کوثر سمنان آغاز به کار کرد. این واحد با برگزاری جلسات هماهنگی و همچنین کارگاه های آموزشی وظیفه شناسائی ، معرفی و مراقبت از بیماران داوطلب اهدای عضو در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان را بر عهده دارد.

 

نگاهی به آخرین اخبار و مصوبات مرتبط با واحد فراهم آوری اعضای پیوندی:

- رویش جوانه های زندگی بر جان پنج بیمار با اهدای اعضای جوان مرگ مغزی