معرفی بخش ICU جراحی قلب باز

-         نام بخش: ICU جراحی قلب باز

-         تخصص: جراحی قلب و عروق

-         تعداد تخت: شش تخت (یک تخت ایزوله)

-         تعداد اتاق های بیماران: کلیه بیماران در سالن اصلی بخش و زیر نظر  مستقیم ایستگاه پرستاری بستری می گردند.

-         سایر اتاق ها و فضاهای جنبی مهم: حمام و سرویس بهداشتی بیمار، اتاق پزشک، اتاق سرپرستار

-         بیماریهای شایع بستری در بخش در سال گذشته:

بای پس (جراحی و پیوند) عروق کرونری قلب، تعویض و ترمیم دریچه ی قلب، پریکاردیو ویندو (تخلیه مایع پرده قلب)، ترمیم دایسکشن (جدا شدگی دیواره) شریان آئورت، آنژیو گرافی و آنژیو پلاستی، برقراری ضربانساز قلب و ICD گذاری

-         نام و تخصص مسئول فنی بخش: دکتر محمد فروزش فرد (فوق تخصص بیهوشی جراحی قلب)

-         نام و تخصص سرپرستار بخش: زهرا دوست محمدی (کارشناس پرستاری)

-         نام و تخصص سایر پزشکان بخش: دکتر کامران قدس (فوق تخصص جراحی قلب)

-         درصد اشغال تخت در سال گذشته: 76.7

-         محل قرارگیری بخش در بیمارستان: طبقه دوم (جنب اتاق عمل جراحی قلب)

امکانات و تجهیزات مهم بخش:

اکسیژن و ساکشن مرکزی- دستگاه الکتروشوک- دستگاه نوار قلب- یخچال و تلویزیون–دستگاه ونتیلاتور- دستگاه ECG، دستگاه اکو، ترالی اورژانس ، پیس میکر، دستگاه گرافی پرتابل، تشک مواج، مانیتورینگ، دستگاه گامکو، ساکشن پرتابل، دستگاه گلوکومتر، کپسول اکسیژن، وارمر خون، دستگاه بخور، دستگاه پرفیوزر)

روند معمول پذیرش و درمان بیماران در بخش آی سی یو جراحی قلب باز:

-          مراجعه بیمار یا همراه وی به واحد پذیرش بیمارستان جهت تشکیل پرونده بستری با در دست داشتن دستور بستری از طرف پزشک معالجو یا پذیرش بیمار از اتاق عمل پس از انجام جراحی

-         قبل از ورود بیمار به بخش از طریق پرسنل اورژانس و یا پرسنل اتاق عمل اطلاع رسانی صورت گرفته و نام بیمار در سیستم HIS ثبت می گردد.

-         اخذ رضایتنامه از بیمار یا همراه وی قبل از انجام جراحی و توسط پزشک مربوطه صورت می پذیرد.

-         بیماران بستری در بخش ICUOHهمراه ندارند و معمولا تا آخرین روز ترخیص در همین بخش می مانند. اما در صورت انتقال به بخش در مورد حضور همراهی طبق مقررات بیمارستان برخورد می گردد.

-         پس از ترخیص همراه بیمار با در دست داشتن دفترچه بیمه و یا معرفی نامه از بیمه تکمیلی به واحد ترخیص مراجعه و روند ترخیص را کامل می نماید.

-         کلیه وسایل شخصی بیمار قبل از ورود به بخش تحویل همراه بیمار می گردد.

-         تکمیل برگه شرح حال توسط اینترن و دستیار پزشکی کشیک در بخش و یا توسط پزشک معالج انجام می شود.

-         دستورات کتبی و شفاهی پزشک بلافاصله اجرا می شود.

-         بعد از بستری شدن بیمار در اولین فرصت پزشک بر بالین بیمار حضور یافته و بیمار را ویزیت می نماید.

-         دریافت مراقبت های بالینی پرستاری در تمام ساعات شبانه روز صورت می پذیرد.

-         پس از ترخیص بیماران ضمن دریافت مراقبتهای پرستاری  از خدمات واحد تغذیه جهت مشاوره و تنظیم رزیم غذایی - واحد فیزیو تراپی جهت  باز توانی بیمار بهره مند می گردد

راهنمای همراهان و بیماران بستری در بخش:

-         ساعت ویزیت پزشک معالج معمولا در شیفت صبح می باشد. برحسب نیاز بیماران در شیفت عصر یا شب نیز ویزیت می گردند.

-         ساعت ملاقات هر روز از ساعت 15:30 الی 16 از راهروی مشاهده بوده و ورود به بخش به علت ایزوله بودن بیماران اکیدا ممنوع است.

-         شماره تماس داخلی بخش 31422230 می باشد که از طریق تلفن گویای بیمارستان ارتباط برقرار می گردد.

-         نمازخانه بیمارستان در حیاط بیمارستان واقع شده است ، علاوه بر آن در مقابل بخش غیر فعال نیز فضای مناسبی به این منظور ایجاد گردیده است.

-         توزیع غذا در سه وعده صبح ، ظهر و شب توسط پرسنل سلف سرویس انجام می شود.

-         امور بیمه و مددکاری طبق قوانین بیمارستان برای بیماران اجرا می گردد.

-         قبل از ترخیص کلیه آموزشهای لازم در خصوص نحوه استفاده از داروها، زمان مراجعه به پزشک، نحوه استحمام، مصرف غذا و... به طور کامل به بیمار آموزش داده می شود. (آموزشها به صورت شفاهی به بیمار و همراه وی داده می شود.)

-         در صورت نیاز به پیگیری های پس از ترخیص، مشاوره پزشکی از طریق منشی و یا پرستار مسئول شیفت اطلاع رسانی شده و در اولین فرصت انجام می شود.

-         همچنین پمفلت های آموزشی در رابطه با بیماری فعلی بیمار آماده و در اختیار بیمار قرار داده می شود.

-         جهت کاهش میزان عوارض  جانبی ناشی از برش جراحی و دستکاری جهت دسترسی به  عروق مناسب جهت انجام گرافت روی عروق کرونر از  روش اندوسکوپیک کمک گرفته میشود  که ضمن کاهش عوارض جراحی ،اسکار ناشی از ان نیز کمتر شده باعث تسریع روند بهبودی بیمار میگردد 

 

آرزوی ما سلامتی شماست