نحوه ی نگارش پروپوزال

    

 

 

 

راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی


 

 

 

 

آیین نگارش مقالات علمی

 

 

 

نگارش پایان نامه


 

 

 

 

دستورالعمل  نظارت بر کارآزمایی بالینی

 

 

دستور العمل درج جهت کسب امتیاز

 

 


 

 

 

پروپوزال پایان نامه

 

فرم رضایت آگاهانه


 

 

 

 

 

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی


 

 

 

فرمت کیس ریپورت

 

 

 

 

   

شیوه نامه های نگارشی